Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2019/2020 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2019/2020 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2019/2020 година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова

2.

Приложни алгебрични модели

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,  гл. ас. д-р Йордан Епитропов

3.

Аналитична бизнес икономика

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

4.

Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов

5.

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

6.

Линейни оператори във функционални пространства

за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M

проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева

7.

Въведение в математическите методи за вземане на решение 

за всички

доц. д-р Георги  Костадинов

8. Въведение в теоретичната информатика за СТД и БИТ доц. д-р Христо Кискинов
9.

Теория на стойността в пазарната икономика

за всички

проф. д-р Боян Златанов

10.

Основи на сигурността в киберпространството

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев и доц. д-р Златогор Минчев (от ИИКТ и ИМИ на БАН)

11.

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев

12.

Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

за ИТМОМ И МИИТ 3 курс

доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Десислава Войникова

13.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

14.

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ 3, 4 и БМ

проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина

15.

 Бизнес право, II част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив)

16.

Основи на облачнотo програмиране със Salesforce

за всички

проф. д-р Ангел Голев, д-р Георги Илиев

17.

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев

18.

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова

19.

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)

за И, БИТ, СТД и СИ

гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева

20.

Уеб програмиране с JavaScript и jQuery

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков и ас. Юри Хоптериев

21.

Валути и валутни сделки

за всички

доц. д-р Елена Сомова и хон. ас. Светлозар Гледачев

22.

Създаване на видео реклами

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев

23.

Моделиране на ERP системи за управление на предприятия

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков и докторант Георги Палешников

24.

Следене и управление на космически апарати (с Java)

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Георги Пашев и д-р Христо Инджов

25.

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

26.

Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад),
хон. ас. Илия Илиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад)

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Аналитична бизнес икономика

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

2.

Въведение в математическите методи за вземане на решение

за всички

доц. д-р Георги  Костадинов

3.

Теория на стойността в пазарната икономика

за всички

проф. д-р Боян Златанов

4.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

5.

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ 3, 4 и БМ

проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина

6.

Синтез на антени и филтри в програмната среда Математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

7.

Конволюционни невронни мрежи за компютърно зрение (Convolutional Neural Networks for Computer Vision)

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Димитър Благоев

8.

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова

9.

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)

за И, БИТ, СТД и СИ

гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева

10.

Графови бази данни с Neo4j

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева и Мария Борисова

11.

Валути и валутни сделки

за всички

доц. д-р Елена Сомова и хон. ас. Светлозар Гледачев

12.

Създаване на видео реклами

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев

13.

Модели и средства за прогнозиране на явления и събития (на базата на R и Python)

За 3 и 4 курс

проф. д.м.н. Георги Тотков и докторант Боряна Боева

14.

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев

15.

Live Object Programming and advanced design with Pharo


за всички

доц. д-р Елена Сомова, Gordana Rakić, University of Novi Sad, Serbia и Stéphane Ducasse, INRIA Lille, France

16.

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

17.

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за всички

доц. д-р Светослав Енков

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ