Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2019    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2019

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ

Отчет за периода април 2019 г. – ноември 2019 г.

През периода април 2019 – ноември 2019 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1. През месец октомври 2019 г. съвместно с отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски” се извърши проверка за подлежащите на атестиране щатни преподаватели на Факултет по математика и информатика през учебната 2019/2020 година.
Съставен бе списък на преподавателите от ФМИ подлежащи на атестиране. Факултетната комисия по атестиране реши атестирането да се проведе на два етапа. Първият етап да приключи до 1 април 2020 г., а вторият – до 1 юли 2020 г.

2. На 7 ноември 2019 г. се проведе атестиране на  доц. д-р Николай Величков Павлов по предварително изготвения график. Беше дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 14/07.11.2019 г. на ФКА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

08.11.2019 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ