Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2019/2020 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2019/2020 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2019/2020 година
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Нестандартни задачи по алгебра 

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.  

Математика, космология и философия на математиката

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

3.  

Анализ на международните икономически отношения

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Нестандартни математически задачи

за всички

проф. д-р Пенка Рангелова,
доц. д-р Марта Теофилова

5.  

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Добринка Грибачева,
гл. ас. д-р Ива Докузова

6.  

Итерационни методи

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

7.  

Въведение в математика на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

8.  

Въведение във функционалния анализ

за спец. БМ, ПМ, М, ИТМОМ, МИИТ

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

9.  

Въведение в теория на множествата и общата топология

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

10.  

Въведение в теоретичната информатика

за спец. БИТ и СТД

доц. д-р Христо Кискинов

11.  

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

12.  

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

13.  

Приложна криптография в Интернет с PHP

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
докт. Тони Каравасилев

14.  

Технологии за управление на софтуерно тестване

за всички

доц. д-р Светослав Енков,
докт. Денислав Лефтеров

15.  

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Милен Близнаков

16.  

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

17.  

Основи на невронните мрежи

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
доц. д-р Станка Хаджиколева,
докт. Костадин Йотов

18.  

Технологии за виртуализация

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Слави Глухов

19.  

Инвестиране и лични финанси

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

20.  

Мобилни приложения - Android за начинаещи

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. Йордан Тодоров

21.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

22.  

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов

23.  

Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

24.  

Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library

за всички

доц. д-р Николай Павлов

25.  

Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software)

26.  

Бизнес право

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив)

27.  

Платформена виртуализация

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Росен Христев

28.  

Програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

29.  

Приложения за бази данни с Entity Framework

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Любен Киков

30.  

Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

31.  

Разработка и приложения на ефективни алгоритми

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Георги Димитров

32.  

Обща теория на правото в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

33.  

Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии

за 3 к. на спец. ИТМОМ и МИИТ

проф. д-р Коста Гъров,
доц. д-р Ивайло Старибратов,
докт. Деяна Пейкова

34.  

Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

IІ. Задочно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Нестандартни задачи по алгебра 

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.  

Анализ на международните икономически отношения

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

3.  

Нестандартни математически задачи

за всички

проф. д-р Пенка Рангелова,
доц. д-р Марта Теофилова

4.  

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Добринка Грибачева,
гл. ас. д-р Ива Докузова

5.  

Итерационни методи

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

6.  

Въведение в математика на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

7.  

Въведение в теория на множествата и общата топология

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

8.  

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

9.  

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

10.  

Програмиране в среда Arduino

за всички

доц. д-р Светослав Енков

11.  

Компютърна графика с WebGL и GLSL ES

за всички

доц. Елена Сомова,
докт. Николай Ханджийски

12.  

Моделиране на ERP системи за управление на предприятия

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
докт. Георги Палешников

13.  

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

14.  

Въведение в невронните мрежи с Python

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
доц. д-р Станка Хаджиколева,
докт. Мирослав Трънков

15.  

3D моделиране с 3ds Max

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
доц. д-р Антония Гелова

16.  

Въведение в уеб програмирането с Python и Django

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Тодор Величков

17.  

Технологии за виртуализация

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Слави Глухов

18.  

Инвестиране и лични финанси

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

19.  

Мобилни приложения - Android за начинаещи

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. Йордан Тодоров

20.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

21.  

Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Тодор Тодоров

22.  

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов

23.  

Платформена виртуализация

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Росен Христев

24.  

Програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

25.  

Обща теория на правото в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

26.  

Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

ІІІ. Факултативни дисциплини

1.  

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ