Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за достъп до компютърните лаборатории на ФМИ    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за достъп до компютърните лаборатории на ФМИ

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДОСТЪП ДО КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ НА
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

I. Провеждане на извънредни мероприятия в компютърните зали
1. При извънредни мероприятия извън учебните разписания за които е необходимо да се осигури компютърна техника, компютърни зали и технически персонал, организаторите (отговорниците) им подават заявка до декана с копие до ръководителя на звено УКЗ най-малко 15 календарни дни преди мероприятието.
2. След утвърждаване на мероприятието, организаторите на обучение в компютърните зали изготвят промени в учебното разписание съгласувани с преподавателите. Промените се публикуват на страницата на учебните разписания поне 1 седмица преди мероприятието.
3. Организаторите на обучение съгласувано с преподавателите изготвят график за провеждане на евентуално пропуснатите учебни занятия съгласно „Регламент за отработване на пропуснати часове със студенти от бакалавърски и магистърски програми”.

II. Осигуряване на свободен достъп до компютърните зали
1. Компютърни лаборатории, в които не се провеждат учебни занятия или извънредни мероприятия, се предоставят за свободен достъп на студентите от факултета.
2. С цел оптимизация на работния процес и работата на климатичните системи, на студентите се предоставя допълнителна зала след запълване капацитета на първата зала, отворена за свободен достъп.
3. Ако в дадена компютърна зала се извършват дейности по поддръжката от служител на звено УКЗ, то достъп на студенти в тази зала може да бъде отказан по преценка на служителя.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ