Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за използване на програмни продукти във ФМИ    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за използване на програмни продукти във ФМИ

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ В КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ

1. Заявки за инсталиране на софтуер, свързан с учебното разписание.
1.1. Заявки за необходимия софтуер през следващия триместър се подават от преподавателите до организаторите от звено УКЗ предварително най-малко 10 работни дни преди започване на триместъра, ако софтуерът се използва само в една компютърна лаборатория, и най-малко 15 работни дни преди започване на триместъра, ако се използва в повече от една компютърна лаборатория.
1.2. Заявките се описват в регистър „Заявки за софтуер“ и включват целия софтуер, който преподавателят има намерение да използва през триместъра.
1.3. В случай, че заявката включва програмни продукти, които не са на разположение в звеното, софтуерът трябва да бъдат осигурен предварително от преподавателя, заявил необходимостта от инсталирането му, в съответствие с правата за инсталиране и ползване, посочени от производителя.
1.4. Ако програмен продукт се инсталира за първи път, преподавателят трябва да участва в инсталирането и конфигурирането му заедно със системен администратор. При следваща необходимост от използване на дадения продукт, неговото инсталиране и конфигуриране се поема изцяло от системните администратори.
1.5. Проверка на работоспособността на заявения програмен продукт се извършва от преподавателя най-малко 3 работни дни преди започване на учебните занятия по съответната учебна дисциплина.

2. Заявки за инсталиране на програмни продукти, свързани с научни изследвания или мероприятия, които са извън разписанията за учебните занятия (проекти, специализации, курсове, състезания и т.н.).
Заявките за инсталиране на необходимите програмни продукти се подават предварително и се записват в регистъра „Заявки за софтуер“.
2.1. За курсови проекти
- най-малко 10 работни дни преди предаване на проекта;
- ако програмният продукт не е наличен във ФМИ, той се осигурява от студента в съответствие с правата за инсталиране и ползване, посочени от производителя;
- инсталирането и конфигурирането се извършва задължително с участието на студента.
2.2. За научни изследвания и мероприятия, които са извън учебното разписание:
- най-малко 3 работни дни предварително;
- ако програмният продукт не е наличен във ФМИ, той се осигурява от заявителя в съответствие с правата за инсталиране и ползване, посочени от производителя;
- инсталирането и конфигурирането се извършва задължително с участието на заявителя.
2.3. За курсове:
- най-малко 10 работни дни преди започване на курса
- ако програмният продукт не е наличен във ФМИ, той се осигурява от преподавателя в съответствие с правата за инсталиране и ползване, посочени от производителя;
- инсталирането и конфигурирането се извършва задължително с участието на преподавателя;
- проверката за функционалност на заявения програмен продукт се извършва от преподавателя най-малко 3 работни дни преди започване на курса.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ЛАБОРАТОРИИТЕ И РАБОТНИТЕ КАБИНЕТИ

Получаване на софтуерни пакети за инсталиране извън ФМИ е възможно и се извършва само в строго съответствие с конкретните лицензионни споразумения между производителя и ФМИ за всеки конкретен продукт.

1. При получаване на дистрибутивни дискове се попълва декларация за получаването им.

2. Дистрибутивните дискове се връщат обратно на звено УКЗ в срок до 1 седмица след получаването им.

3. При невръщане в срок от 1 седмица звено УКЗ изпраща писмено напомняне за закъснението.

4. В случай на невърнати дистрибутивни дискове в срок от 30 календарни дни, нарушилите тези срокове ще бъдат предавани на органите на МВР.

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ