Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2018/2019 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2018/2019 - пролетен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2018/2019година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР


I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1. 

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

2. 

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

3. 

Анализ на пазарите на информационни технологии

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.

Алгебрична теория на числата

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев,
гл. ас. д-р Йордан Епитропов

5.

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов,
гл. ас. д-р Слав Чолаков

6. 

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

за всички

доц. д-р Боян Златанов

7. 

Приложен функционален анализ

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

8. 

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

9.

Сходимост и компактност в метрични пространства

за всички

доц. д-р Боян Златанов

10. 

Математически модели на класически и квантови системи

за всички

доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ),
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

11.

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

12.

Уеб програмиране с JavaScript и jQuery

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
ас. Юри Хоптериев

13.

Съвременна икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

14.

Когнитивна роботика

за спец. Инф., СИ, СТД, БИТ

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. Ася Тоскова

15.

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

16. 

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Стефан Тафков

17.

JavaScript в дълбочина, 2 част

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
док-т Михаил Петров

18.

Програмиране на Oracle БД с PL/SQL

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
док-т Михаил Петров

19.

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

20.

Водене на преговори и разрешаване на конфликти

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов

21.

Анализ на данни и изработване на интерактивни справки

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

22.

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Виктор Матански

23. 

Въведение във web програмирането с Java и JavaScript

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Николай Петков (Проксиад)

24.

Платформена виртуализация

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Росен Христев

25. 

Видеопродуциране

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Ангел Генков

26. 

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

27. 

Single Page приложения с Angular

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Тодор Иванов

28. 

Агентни системи

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
ас. Стефан Ставрев

29.

Преподаване на системи уравнения в училище

за всички

доц. д-р Добринка Бойкина,
доц. д-р Румяна Маврова

30.

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

31.

Бизнес приложения за Интернет

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

2.

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

3.

Анализ на пазарите на информационни технологии

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4. 

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

за всички

доц. д-р Боян Златанов

5.

Приложен функционален анализ

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

6.

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

7.

Математически модели на класически и квантови системи

за всички

доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ),
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

8.

Моделиране на ERP системи за управление на предприятия

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Георги Палешников

9.

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

10.

Моделиране на бизнес процеси с нотация „Обобщени мрежи“

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
проф. д-р Даниела Орозова

11.

Графичен дизайн с Photoshop

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Мария Жекова

12.

Съвременна икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

13.

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

14.

Въведение в технологиите на блоковите вериги

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. Ирина Кръстева

15.

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

16.

Анализ на данни и изработване на интерактивни справки

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

17.

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Виктор Матански

18.

Блоково програмиране

за всички

доц. д-р Тодорка Глушкова

19.

Платформена виртуализация

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Росен Христев

20.

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

21.

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ