Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Кандидатстване Бакалавър (след средно образование) Програма за конкурсния изпит по математика и давани теми    English
Факултет по математика и информатика - Програма за конкурсния изпит по математика и давани теми

ФОРМАТ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

Изпитът по математика съдържа 20 задачи от три типа:

1.   Дванайсет задачи с четири възможни отговора, от които само един е верен. За всеки вярно отбелязан отговор се получава по 1 точка. За грешно отбелязан отговор, както и за посочен повече от един отговор точки не се дават и не се отнемат.

2.   Пет задачи без избираем отговор, при които в празните рамки трябва да се попълни съответният отговор без обяснения как е получен. За всеки верен отговор се получават по 2 точки.

3.   Три задачи, на които трябва да се изпишат подробно и обосновано решенията. Решението на всяка задача трябва да съдържа: обяснения за означенията, логическа обосновка на всяка част (т. е. пояснения въз основа на кои теореми, формули, аксиоми и определения са извършени съответните доказателства, пресмятания и построения), изследвания за параметрите (когато задачата има параметри), пояснения и обосновка на геометричните чертежи (особено при задачи по стереометрия). Максималният брой точки, които могат да се получат за всяка задача от този тип, е 6.

По време на изпита кандидат-студентите могат да използват не повече от един справочник с таблици и формули. Решението се написва задължително с химикалка със син цвят. Чертежите могат да бъдат направени и с черен молив. За чертаене могат да се използват линийка, триъгълник, транспортир и пергел. Забранява се използването на електронни устройства.

Оценката от положения изпит се получава по формулата 2 + 0,1.N, където N е общият брой на получените от кандидата точки.

програма по математика
примерен вариант

Давани теми:

- 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995
- 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001
- 2002 - 2003 - 2004      
           
- 2005 (1) - 2005 (2) - 2006 (1) - 2006 (2) - 2007 (1)
- 2007 (2)
- 2008 (1) - 2008 (2) - 2009 (1) - 2009 (2) - 2010 (1) - 2010 (2)
- 2011 (1)
- 2011 (2) - 2012 (1) - 2012 (2) - 2013 (1) - 2013 (2)
2014 (1) 2014 (2) - 2015 (2)  - 2016 (1)
  - 2016 (2)  - 2017 (1)
- 2017 (2) - 2018 (1) 2018 (2) 2019 (1) 2019 (2)

 - 2020

- 2021  - 2022  - 2023

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ