Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ Национална научна конференция „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“ – Смолян, 2017    English
Факултет по математика и информатика - Национална научна конференция „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“ – Смолян, 2017

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА –
ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Сборник с доклади от националната научна конференция, посветена на

55-годишнината от създаването на Учителския институт в гр. Смолян и
20-годишнината от преобразуването му във Филиал на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

КНИЖКА ПЪРВА

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕХНИЧЕСКИ НУКИ 

Смолян, 27–28 октомври, 2017

Издател: ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян
Печат: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
ISBN: 978-954-8767-65-1

Комитети

Доклади по покана

Секция А: Информатика и информационни технологии

Секция Б: Математика и технически науки

Секция В: Обучение по математика, информатика и информационни технологии

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ