Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2017/2018 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2017/2018 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2017/2018година
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Избрани глави от алгебрата и анализа

За всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.

Аналитична макроикономика

За всички

гл. ас. д-р Асен Христов

3.

Алгебрична теория на числата

За всички

гл. ас. д-р Йордан Епитропов

4.

Въведение в математическите методи за вземане на решение

За всички

доц. д-р Георги Костадинов

5.

Линейни оператори във функционални пространства

За всички

проф. д-р Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

6.

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

За всички

доц. д-р Боян Златанов

7.

Числени методи за решаване на алгебрични уравнения

За всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

8.

Въведение в теоретичната информатика

За спец. БИТ и СТД

доц. д-р Христо Кискинов

9.

Управление на риска

За всички

проф. д-р Андрей Захариев

10.

Аналогии и обобщения в математиката

За всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

11.

Въведение в машинното самообучение

За всички

доц. Веска Нончева,
док-т Венелин Вълков

12.

Нестандартни приложения на линейното оптимиране

За всички

доц д-р Дойчин Бояджиев

13.

Програмиране на R

За всички

доц. д-р Веска Нончева

14.

Въведение в маркетинговите изследвания

Без спец. БИТ и БМ

гл. ас. д-р Десислава Войникова

15.

Валути и валутни сделки

За всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

16.

Основи на сигурността в киберпространството

За всички

доц. д-р Златогор Минчев
(от ИИКТ и ИМИ на БАН)

17.

Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи

За всички

проф. д.м.н.Снежана Христова,
доц. д-р Станка Хаджиколева

18.

Графичен дизайн с Photoshop

За всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Мария Жекова

19.

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

За всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Милен Близнаков

20.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

За всички

доц. д-р Генчо Стоицов

21.

Визуално програмиране с Processing

За всички

проф. д-р Антон Илиев,
док-т Виктор Матански

22.

Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

За всички

доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Радостина Стоилова (Проксиад), хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (Проксиад)

23.

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

За всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

24.

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

За всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

25.

Приложения за бази данни с Entity Framework

За всички

проф. д-р Христо Крушков,
хон. ас. Любен Киков

26.

Създаване на уеб приложения с Laravel

За всички

доц. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Иван Желев

27.

Сделки и интернет

За всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

28.

Програмиране в Microsoft Office (практикум)

За спец. Инф., СИ, БИТ и СТД

ас. Юри Хоптериев

29. Бизнес право За всички проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (юристконсулт в община Пловдив)

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Избрани глави от алгебрата и анализа

За всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.

Аналитична макроикономика

За всички

гл. ас. д-р Асен Христов

3.

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

За всички

доц. д-р Боян Златанов

4.

Числени методи за решаване на алгебрични уравнения

За всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

5.

Въведение в теоретичната информатика

За спец. БИТ и СТД

доц. д-р Христо Кискинов

6.

Аналогии и обобщения в математиката

За всички

проф. дмн Христо Семерджиев

7.

Въведение в машинното самообучение

За всички

доц. Веска Нончева,
док-т Венелин Вълков

8.

Числено моделиране в нанофизиката

За всички

гл. ас. д-р Павлина Атанасова

9.

Нестандартни приложения на линейното оптимиране

За всички

доц д-р Дойчин Бояджиев

10.

Въведение в маркетинговите изследвания

Без спец. БИТ и БМ

гл. ас. д-р Десислава Войникова

11.

Валути и валутни сделки

За всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

12.

Програмиране в среда Arduino за напреднали

За всички

проф. дмн. Георги Тотков,
гл. ас. Светослав Енков

13.

Графичен дизайн с Photoshop

За всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Мария Жекова

14.

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

За всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Милен Близнаков

15.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

За всички

доц. д-р Генчо Стоицов

16.

End-to-end Javascript приложения

За всички

проф. д-р Антон Илиев,
док-т Павел Кюркчиев

17.

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

За всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

18.

Създаване на уеб приложения с Laravel

За всички

доц. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Иван Желев

19.

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

За всички

доц. д-р Т. Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

ІІІ. Факултативни дисциплини

1.

Руски език – 1. част (Практикум)

За всички

гл. ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ