Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2017/2018 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2017/2018 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2017/2018 година
ЕСЕНЕН
ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец. 

Преподавател

1

Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика

 

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

2

Нестандартни математически задачи

за всички

 

проф. д-р Пенка Рангелова

3

Бизнес динамика

за всички

 

гл. ас. д-р Асен Христов

4

Математически основи на компютърната графика

 

за всички

гл. ас. д-р Ива Докузова

5

Итерационни методи

за всички


проф. д.м.н. Петко Пройнов

6

Методи за решаване на екстремални задачи

 

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

7

Въведение в математиката на парите

за всички

 

доц. д-р Боян Златанов

8

Въведение във функционалния анализ

за БМ, ПМ,
МИ, ИТМОМ

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

 

9

Въведение в теоретичната информатика

за СТД
и БИТ

 

доц. д-р Христо Кискинов

10

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

 

11

Бизнес статистика  със SPSS

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

 

12 Въведение в маркетинговите изследвания без БИТ
и БМ

доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Десислава Войникова

 

13

Програмиране на SAS

за всички

доц. д-р Веска Нончева, док-т Василка Събева

 

14

Програмиране с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

 

15

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

 

16

Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Гергана Добрикова

 

17

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

18

Преговори в IT индустрията

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

 

19

Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library

за всички

доц. д-р Николай Павлов

 

20

Бизнес право, ІІ част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (директор в община – Пловдив)

 

21

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

 

22

Програмиране с Node.js

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
ас. д-р Георги Пашев

 

23

Приложна криптография в Интернет с PHP

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Тони Каравасилев

 

24

Инвестиране и лични финанси

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев

 

25

Технологии за виртуализация

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Слави Глухов

 

26

Управление на софтуерни проекти и процеси

 

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

27

Търговско право в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев (прокурор в Окръжна прокуратура)

 

28

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

 

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

29 Графични стандарти: OpenGL
за всички

доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев

 

30 Мобилни приложения за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. Йордан Тодоров

 

31 Разработка на игри в C++ with Unreal Engine 4 за всички

проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software)

 

32 Английски език ниво А2 (Практикум) за всички

доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова

 

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 


1.

Итерационни методи

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

 

2. Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

 

3. Бизнес динамика за всички

гл. ас. д-р Асен Христов

 

4. Математически основи на компютърната графика за всички

гл. ас. д-р Ива Докузова

 

5.

Въведение в математиката на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

 

6.

Въведение в теоретичната информатика

за СТД
и БИТ

 

доц. д-р Христо Кискинов

7.

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ
и БМ

доц. Христина Кулина, гл. ас. д-р Десислава Войникова

 

8.

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. Христо Семерджиев

 

9.

Графично представяне на данни

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев,        
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

 

10.

Бизнес статистика  със SPSS

за всички

проф. д.н. Снежана Гочева,
гл.ас.д-р Атанас Иванов

 

11.

Програмиране на SAS

за всички

доц. д-р Веска Нончева,              
док-т Василка Събева

 

12.

Управление на софтуерни проекти и процеси

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

 

13.

Вземане на решения чрез игрови модели

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

 

14.

Бизнес право, ІІ част 

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (община-Пловдив)

 

15.

Програмиране в среда Arduino

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл.ас.д-р Светослав Енков

 

16.

Въведение в Big Data и Cloud Computing

за Инф.
и СТД

доц. д-р Станка Хаджиколева,
доц. д-р Емил Хаджиколев

 

17.

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

 

18. Информационна сигурност за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

 

19. Съвременни уеб технологии и приложения за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
ас. д-р Силвия Гафтанджиева

 

20. Инвестиране и лични финанси за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев

 

21. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

 

22.

Мобилни приложения

за всички

проф. Станимир Стоянов,
ас. Йордан Тодоров

 

23. Програмиране с Delphi за всички проф. д-р Христо Крушков, 
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

ІІІ

Факултативни дисциплини

 

 

1.

Руски език – 1. част (Практикум) 

за всички

гл. ас. Петранка Савова

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ