Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2017    English
Факултет по математика и информатика - Април 2017

ПЛОВДИВСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  "ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ

Отчет за периода ноември 2016 г. – април 2017 г.

През периода ноември 2016 – април 2017 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1. На 10.11.2016 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в 441 с.з. се проведе инструктаж с преподавателите от ФМИ, определени за атестиране през втория етап преподаватели от ФМИ. Бяха раздадени примерни образци на документи, необходими за атестирането. Председателят, членовете и секретарят на ФКА при ФМИ дадоха изчерпателни отговори на всички възникнали въпроси.

2. Бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите от ФМИ през втория етап.

3. На 23 февруари 2017 г. се проведе атестиране на  преподавателите от ФМИ по предварително подготвен и оповестен график. През втория етап бяха атестирани 7 (седем) преподаватели. На всеки от тях бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 7 / 23.02.2017 г. на ФКА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация. Окончателните оценки са:

1. Гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова – положителна;

2. Гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков – положителна;

3. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова – положителна;

4. Гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова – положителна;

5. Ас. Деница Ангелова Шаркова – положителна;

6. Преп. Кирина Димитрова Бойкова – положителна;

7. Ас. Стоян Николов Черешаров – положителна.

 

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

07.04.2017 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ