Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS
 Лектори  Проф. Тодорка Терзиева, ас. Хасан Гюлюстан
Анотация

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и да придобият практически умения за разработка на приложения за устройства с мобилната операционна система iOS. Курсът обхваща въведение в операционните системи mac OS, iOS, iPad OS, Watch OS, TV OS, запознаване с функционалностите на средата за разработка XCode, езика за програмиране Swift, UIKit Framework и SwiftUI Framework за графичен потребителски интерфейс и други необходими технологии като Realm, Core Data и Cocoapods. Ще се разгледат и някои софтуерни архитектури и шаблони за дизайн, използвани при разработка на мобилни приложения.
Забележка: За практическата част на дисциплината и за самостоятелна подготовка е необходимо студентите да разполагат с техника, поддържаща macOS.
 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове. Изискванията към кандидатите са да имат базови познания по поне един език за програмиране от високо ниво, обектно-ориентирано програмиране и бази от данни.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ