Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2016/2017 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2016/2017 - пролетен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 годинаПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение    
Дисциплина  Курс / Спец. Преподавател   

1

Киберпрестъпления в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков, Владимир Вълев (прокурор в Окръжна прокуратура)

2

Бизнес приложения за Интернет с PHP  и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

3

Съвременни уеб технологии и приложения

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
ас. Силвия Гафтанджиева

4

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за Инф., БИТ и СТД

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

5

Икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев

 6

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

7

Когнитивна роботика

за 2 и 3 курс Информатика

проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров,
ас. Ася Тоскова

8

Интернет на нещата

за 2 и 3 курс Информатика

проф. д-р Станимир Стоянов,
доц. д-р Иван Ганчев

9

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов, гл.ас.д-р Слав Чолаков

10

Сходимост и компактност в метрични пространства

за всички

доц. д-р Боян Златанов

11

Приложен функционален анализ

за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ

проф. дмн Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев,  доц. д-р Атанаска Георгиева

 12

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения

за всички

гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев

13

Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica

за всички

проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев

14

Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства

за всички

доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан

15

Аналитична микроикономика

за всички

проф. д-р Манчо Манев
гл. ас. д-р Асен Христов

16

Нестандартни задачи по алгебра и анализ

за всички

проф.  д.м.н. Нако Начев

17

Начини за визуализация с Wolfram Mathematiсa

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев
гл.ас.д-р Павлина Атанасова

18

Теория и приложения на ортогоналните многочлени

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

19

Въведение в машинното самообучение

за всички

доц. д-р Веска Нончева,
док-т Венелин Вълков

20

Видеопродуциране

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Ангел Генков

21

Приложения за бази данни с Entity Framework

за всички

проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков

22

PHP  за напреднали – 3. част

за всички

доц. д-р Владимир Шкуртов,
хон. ас. Атанас Василев,
хон. ас. Димитър Ников

23

Визуализация на данни с Python и VTK.

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Стефан Ставрев

24

Създаване на ГПИ с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

25

Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева,
гл. ас. д-р Генчо Стоицов

26

Game Development in C++ with Unreal Engine 4

за всички

Prof. Anton Iliev, Phd, Assoc. Prof. Anna Malinova, PhD, Colorado Stark 

27

Компютърно счетоводство

без БИТ

проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Елена Тодорова

28

Въведение във web програмирането с Java и JavaScript

за всички

проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. преп. Николай Петков ("Проксиад България" ЕАД)

29

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

30

Киберсигурност и устойчив бизнес

за всички

доц. д-р Евгения Ангелова,
гл. ас. д-р Георги Шарков

 

31

Single Page приложения с Angular 2

за всички

гл. ас. д-р Никола Вълчанов, хон. преп. Антон Чолаков

II. Задочно обучение    
Дисциплина  Курс / Спец. Преподавател   

1

Съвременни уеб технологии и приложения

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
ас. Силвия Гафтанджиева

2

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за Инф., БИТ и СТД

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

  3

End-to-end JavaScript приложения

за всички

проф. д-р Антон Илиев,      
док-т Павел Кюркчиев

  4

Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства

за всички

доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан

  5

Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

6

Аналитична микроикономика

за всички

проф. д-р Манчо Манев
гл. ас. д-р Асен Христов

  7

Начини за визуализация със Wolfram Mathematiсa

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев
гл.ас.д-р Павлина Атанасова

  8

Теория и приложения на ортогоналните многочлени

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

  9

Вземане на решения чрез игрови модели

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова, док-т Радослава Терзиева

10

Изграждане на динамични уеб приложения

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

11

Математически изчисления с отворен код в Python

за всички

доц. д-р Христина Кулина

12

Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Ася Стоянова,
гл. ас. д-р Генчо Стоицов

13

Икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев

14

Логическо и функционално програмиране                       

само за Инф.

доц. д-р Елена Сомова

15

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

III. Факултативни дисциплини    
Дисциплина  Курс / Спец. Преподавател   

1

Руски език – 3. част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ