Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2016/2017 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2016/2017 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 година
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение    
Дисциплина  Курс / Спец. Преподавател   
1 Теоретични и приложни аспекти на логистиката за всички проф. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
2 Аналитична бизнес икономика за всички гл. ас. д-р Асен Христов
3 Приложения на линейното програмиране в бизнеса без БМ, М, БИТ проф. Тодор Моллов
4 Избрани глави от алгебрата и анализа за всички проф. Нако Начев
5 Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади препоръчи-телно за 3МИ
и 3ИТМОМ
проф. Пенка Рангелова
6 Интелектуална собственост в интернет за всички доц. Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев
7 Аналогии и обобщения в математиката  за всички проф. Христо Семерджиев
8 Основи на сигурността в киберпространството за всички доц. Златогор Минчев
9 Числено моделиране в нанофизиката за всички гл. ас. д-р Павлина Атанасова
10 Бизнес статистика със SPSS   за всички проф. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов
11 Предприемачество само за БИТ, СТД, Инф. доц. Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (консул­тант по ИТ)
12 Бизнес право за всички проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрискон­султ в община Пловдив)
13 Мобилни приложения за всички проф. Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров
14 Създаване на уеб приложения с Laravel за всички доц. Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев
15 РНP за напреднали – 2. част за всички проф. Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников, хон. ас. Атанас Василев (старши програмисти във фирма „Вискомп“ ЕООД)
16 Агентни системи   за 3 и 4 курс доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД“)
17 Обектно-ориентирано програмиране с Delphi за всички проф. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
18 Валути и валутни сделки за всички доц. Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев
19 Изграждане на динамични уеб приложения за всички доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
20 Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript  за всички проф. Минчо Сандалски
21 Итерационни методи за всички проф. Петко Пройнов
22 Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика за всички доц. Боян Златанов
23 Линейни оператори във функционални пространства за БМ, ПМ,
МИ, ИТМОМ
проф.Степан Костадинов,проф.Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева
24 Оптимално управление за всички доц. Георги Костадинов
       
II. Задочно обучение    
Дисциплина  Курс / Спец.  Преподавател 
1 Програмиране в среда Arduino за напреднали за всички проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков
2 Аналитична бизнес икономика за всички гл. ас. д-р Асен Христов
3 Приложения на линейното програмиране в бизнеса без БИТ проф. Тодор Моллов
4 Аналогии и обобщения в математиката за всички проф. Христо Семерджиев
5 Числено моделиране в нанофизиката за всички гл. ас. д-р Павлина Атанасова
6 Бизнес статистика със SPSS за всички проф. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов
7. Мобилни приложения за всички проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров
8. Създаване на уеб приложения с Laravel за всички доц. Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев
9. Програмиране на R за всички доц. Веска Нончева
10. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi   за всички проф. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
11. Валути и валутни сделки за всички доц. Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев
12. Въведение в Big Data Cloud Computing за Инф. и СТД доц. Емил Хаджиколев, доц. Станка Хаджиколева
13. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript за всички проф. Минчо Сандалски
14. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика за всички доц. Боян Златанов
15. Линейни оператори във функционални пространства за всички проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева
16. Оптимално управление за всички доц. Георги Костадинов
17. Изграждане на собствен Framework с PHP за всички доц. Елена Сомова, док-т Йордан Енев
       
ІІІ. Факултативни дисциплини    
Дисциплина  Курс / Спец.  Преподавател 
1. Руски език – 2. част (Практикум) за всички гл. ас. Петранка Савова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ