Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2016    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2016

ПЛОВДИВСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  "ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ

Отчет за периода април 2016 г. – ноември 2016 г.

През периода април 2016 – ноември 2016 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1. През месец юни 2016 се проведе инструктаж с подлежащите на атестиране през първия етап преподаватели от ФМИ. Бяха раздадени примерни образци на документи, необходими за атестирането. Председателят, членовете и секретарят на ФКА при ФМИ дадоха изчерпателни отговори на всички възникнали въпроси.
2. В началото на октомври бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите от ФМИ през втория етап.
3. На 19 октомви 2016 и 20 октомври 2016 г. се проведе атестиране на  преподавателите от ФМИ по предварително подготвен и оповестен график. През първия етап бяха атестирани 8 преподаватели. На всеки от тях бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 4 и Протокол 5 на ФКА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация.

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране
07.11.2016 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ