Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2016/2017 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2016/2017 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 година
ЕСЕНЕН
ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец. 

Преподавател

1

Теория на инвестиционния портфейл

за всички

гл. ас. д-р Асен Христов

2

Математически основи на компютърната графика

за всички

гл. ас. д-р Ива Докузова

3

Неподвижни точки и уравнения

за всички

проф.  Петко Пройнов

4

Въведение в математиката на парите

за всички

доц. Боян Златанов

5

Въведение във функционалния анализ

за БМ, ПМ, М, МИ, ИТМОМ

проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев,
доц. Атанаска Георгиева

6

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. Атанаска Георгиева,
доц. Георги Костадинов

7

Въведение в теоретичната информатика

за СТД и БИТ

доц. Христо Кискинов

8

Основи на моделирането

за всички

проф. Снежана Христова

9

Топ алгоритми за data mining  

за всички

проф. Снежана Гочева

10

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ и БМ

доц. Христина Кулина,
гл.ас.д-р Десислава Войникова

11

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. Христо Семерджиев

12

Нестандартни математически задачи

за всички

проф. Пенка Рангелова

13

Информационна сигурност

за всички

гл. ас. д-р Николай Касъклиев

14

Приложна криптография с .NET Framework

за Информатика, БИТ И СТД

доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев

15

Моделиране на бизнес процеси

за Информатика и СТД

доц. Елена Сомова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева

16

Видове договори при разработка на софтуер

за всички

проф. Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев

17

Програмиране с Delphi

за всички

доц. Христо Крушков,
гл.ас.д-р Мариана Крушкова

18

Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine)

за всички

доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев

19

Изграждане на динамични уеб приложения

за всички

доц. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

20

Уеб хостинг технологии – 1 част

за всички

проф. Асен Рахнев,
хон. ас. Владимир Темелков

21

Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране

за всички

доц. Христо Крушков,
хон. ас. Димитър Ников (старши прогр., Вискомп ООД)

22

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. Николай Кюркчиев

23

Управление на софтуерни проекти и процеси

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

24

Извънкласна работа по информатика

за всички

проф. д.м.н. Стоян Капралов

25

Графични стандарти: OpenGL

за всички

гл.ас.д-р Александър Пенев

26

Мобилни приложения

за всички

проф. Станимир Стоянов,
ас. Йордан Тодоров

27

Game Development in C++ with Unreal Engine 4

за всички

Assoc. Prof. Anna Malinova,
Colorado Stark

28 Инвестиране и лични финанси за всички доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.

Неподвижни точки и уравнения

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

2.

Въведение в математиката на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

3.

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. Атанаска Георгиева,
доц. Георги Костадинов

4.

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ и БМ

доц. Христина Кулина, гл. ас. д-р Десислава Войникова

5.

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. Христо Семерджиев

6.

Графично представяне на данни

за всички

гл ас. д-р Павлина Атанасова

7.

Програмиране в среда Arduino

за всички

Проф. Георги Тотков, гл.ас. д-р Светослав Енков

8.

Средства за управление на виртуални екипи

за всички

проф. Георги Тотков, хон. ас. Лиляна Монева

9.

Информационна сигурност

за всички

гл. ас. д-р Николай Касъклиев

10.

Приложна криптография с .NET Framework

за Информатика, БИТ И СТД

доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев

11.

Моделиране на бизнес процеси

за Информатика и СТД

доц. Елена Сомова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева

12.

Програмиране с Delphi

за всички

доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова

13.

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. Николай Кюркчиев

14.

Мобилни приложения

за всички

проф. Станимир Стоянов,
ас. Йордан Тодоров

15. Въведение в теоретичната информатика за всички

доц. Христо Кискинов

ІІІ

Факултативни дисциплини

 

 

1.

Руски език – 1. част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ