Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

 Лектори  доц. д-р Минчо Сандалски
Анотация
Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за сървърно програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и обработването на бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с HTML, с релационни бази данни и с технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.
Съдържание
 1. Характеризиране на интегрираната среда xampp.
 2. Вмъкване на PHP-код в HTML-документ .
 3. Типове данни в PHP. Изрази. Извеждане на резултати.
 4. Оператори за управление.
 5. Функции, дефинирани от потребителя.
 6. Вмъкване на файлове с директивата  include.
 7. Криптиране на пароли.
 8. Обработване на контролите в една форма на езика HTML.
 9. Създаване на база данни с MySQL .
 10. Основи на езика SQL.
 11. Взаимодействие между PHP и MySQL .
 12. Генериране на справки от таблици на база данни. Сортиране на таблици.
 13. Допълване, променяне и изтриване на данни в таблица от база данни.
 14. Създаване на цялостен модел на динамично Web-приложение. 
 15. Разработване и защита на собствен проект за динамичен Web-сайт.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ