Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2015/2016 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2015/2016 - пролетен триместър

#mce_temp_url#Избираеми дисциплини за учебната 2015/2016година
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение    
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Приложения на линейното прогрaмиране в бизнеса за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

 

2 Преподаване на системи уравнения в училище за всички

доц. д-р Добринка Бойкина,
доц. д-р Румяна Маврова

 

3 Итерационни методи за корени на полиноми за всички

проф. д-р Петко Пройнов,
д-р Слав Чолаков

 

4 Метрични пространства за всички

доц. д-р Боян Златанов

 

5

Въведение в теория на множествата и общата топология

 

за всички доц. д-р Георги Костадинов
6 Линейни оператори във функционални пространства за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

 

7 Задачи за математически състезания за всички

проф. д-р Пенка Рангелова,
доц. д-р Румяна Маврова

 

8 Теория и приложения на ортогоналните многочлени за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

 

9 Графично представяне на данни за всички

гл. ас. д-р Павлина Атанасова

 

10 Бизнес статистика с SPSS за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
ас. д-р Атанас Иванов

 

11 Въведение в маркетинговите изследвания без БМ,
2 и 3 БИТ 
гл. ас. д-р Десислава Войникова
12 Задачи по математика и компютърна математика за състезания за всички гл. ас. д-р Петър Копанов
13 Програмиране на R за всички

доц. д-р Веска Нончева

 

14 Визуализация с Python и VTK За всички

доц. д-р Христо Крушков,
доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Стефан Ставрев

 

15 Създаване на ГПИ с Delphi за всички

доц. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Марианна Крушкова

 

16 Интернет на нещата за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
доц. д-р Иван Ганчев

 

17 Анализ и оптимизация на софтуерни приложения за всички

гл.ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев

 

18 Приложна финансова математика за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

 

19 Киберсигурност и устойчив бизнес за всички

доц. д-р Евгения Ангелова,
гл. ас. д-р Георги Шарков

 

20 Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения за всички

доц. д-р Ангел Голев,
ас. д-р Мая Стоева

 

21 Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери за Инф.,
БИТ, СТД

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

 

22 Разработка на уеб приложения с ASP.NET за Инф.,
БИТ, СТД

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Тони Каравасилев

 

23 Управление на виртуални екипи за Инф.,
БИТ, СТД

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Лиляна Монева

 

24 Системен анализ за всички

доц. д-р Димчо Димов

 

25 Уеб хостинг технологии – работа с клиенти – 3 част за всички

проф. д-р Асен Рахнев,              
хон. ас. Владимир Темелков

 

26 PHP за напреднали – 3 част   за всички

доц. д-р Христо Крушков,
хон. ас. Атанас Василев,
хон. ас. Димитър Ников

 

27 Съвременна икономическа политика на България и света   за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Светозар Гледачев

 

28 Бизнес приложения за Интернет с PHP  и MySQL за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

 

29 Компютърно счетоводство без БИТ 

проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Елена Тодорова

 

30 Фрактална теория на финансовите пазари за всички

гл. ас. д-р Асен Христов

 

IІ.

Задочно обучение

   
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1. Теория и приложения на ортогоналните многочлени за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

 

2. Вземане на решения чрез игрови модели за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

 

3. Бизнес статистика с SPSS за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
ас. д-р Атанас Иванов

 

4. Въведение в маркетинговите изследвания

без БМ,
2 и 3 БИТ 

 

гл. ас. д-р Десислава Войникова
5. Математически изчисления с отворен код в Python за всички

гл. ас. д-р Христина Кулина

 

6. Графично представяне на данни за всички

гл. ас. д-р Павлина Атанасова

 

7. Системен анализ за всички

доц. д-р Димчо Димов

 

8. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери за Инф.,
БИТ и СТД

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

 

9. Управление на виртуални екипи за Инф.,
БИТ и СТД

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Лиляна Монева

 

10. Съвременна икономическа политика на България и света за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Светозар Гледачев

 

11. Приложения на линейното прогрaмиране в бизнеса за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

 

12. Метрични пространства за всички

доц. д-р Боян Златанов

 

13.

Въведение в теория на множествата и общата топология

 

за всички доц. д-р Георги Костадинов
14.

Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica

 

за всички проф. д-р Николай Кюркчиев
15. Мобилни приложения  

проф. д-р Станимир Соянов,
ас. Йордан Тодоров

 

16. Бизнес приложения за Интернет с PHP  и MySQL за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

 

ІІІ

Факултативни дисциплини

 

 
1 Изграждане на динамични уеб приложения за всички

доц. д-р Христо Крушков,
доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

 

2 Руски език – 3. част (Практикум) за всички

гл. ас. Петранка Савова

 

3 Еволюция на представите за Вселената за всички

доц. д-р Иван Попов

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ