Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Нестандартни задачи по алгебра    English
Факултет по математика и информатика - Нестандартни задачи по алгебра
 Лектори  проф. д.м.н. Нако Начев
Анотация
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.
Съдържание

1. Параметрични системи уравнения. (4 часа)
2. Целочислени неопределени системи уравнения. (4 часа)
3. Аналитични методи за решаване на системи уравнения. (4 часа)
4. Уравнения от четвърта степен, които се решават с квадратни радикали. (4 часа)
5. Брой на корените в един интервал.  (4 часа)
6. Метод на субституциите. (4 часа)
7. Теорема на Рол. (4 часа)
8. Теорема на Декарт.  (4 часа)
9. Теорема на Щурм. (4 часа)
10. Приложения на алгебричните теореми за полиноми. (4 часа)

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ