Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2015/2016 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2015/2016 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2015/2016 година
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс/Спец. 

Преподавател 

1.

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

2.

Методи за съставяне на математически задачи

за всички

проф. д.п.н. Васил Милушев,          доц. д-р Добринка Бойкина

3.

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

4.

Числени методи за решаване на алгебрични уравнения

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

 

5.

 

Увод във функционалния анализ

 

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,

проф. д-р Андрей Захариев,

доц. д-р Атанаска Георгиева

6.

Векторен анализ

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

7.

Избрани методи от елементарната математика

за всички

доц. д-р Неделчо Милев

8.

Магията на простите числа

за всички

доц. д-р Теменужка Пенева

9.

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

за всички

доц. д-р Боян Златанов

10.

Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии

за всички

гл. ас. д-р Асен Христов

11.

Числено моделиране в нанофизиката

за всички

гл. ас. д-р Павлина Атанасова

12.

Основи на сигурността в киберпространството

за всички

доц. д-р Златогор Минчев (от ИИКТ и ИМИ на БАН)

13.

Уеб хостинг технологии – 2. част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,

хон. ас. Владимир Темелков

14.

PHP за напреднали – 2. част

за всички

доц. д-р Христо Крушков, 
хон. ас. Димитър Ников, хон. ас. Атанас Василев (от Вискомп ООД)

15.

Агентни системи

за Инф., БИТ и СТД

доц. д-р Тодорка Терзиева,

хон. ас. Стефан Ставрев

16.

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Христо Крушков,

гл. ас. д-р Мариана Крушкова

17.

Приложна криптография с .NET Framework

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,

хон. ас. Тони Каравасилев

18.

Изграждане на собствен Framework с PHP

за всички

доц. д-р Елена Сомова,

док-т Йордан Енев

19.

Валути и валутни сделки

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,

хон. ас. Светозар Гледачев

20.

Логическо и функционално програмиране

за всички

доц. д-р Елена Сомова

21.

Киберпрестъпления в информационното общество

за всички

проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев (Районна прокуратура – Пловдив)

22.

Мобилни приложения

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров

23.

Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript 

за всички

проф. Минчо Сандалски

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс/Спец. 

Преподавател 

1.

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

2.

Числени методи за решаване на алгебрични уравнения

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

3.

Вземане на решения чрез игрови модели

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

4.

Магията на простите числа

за всички

доц. д-р Теменужка Пенева

5.

Избрани методи от елементарната математика

за всички

доц. д-р Неделчо Милев

6.

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

за всички

доц. д-р Боян Златанов

7.

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

проф. д-р Андрей Захариев,

доц. д-р Георги Костадинов,

доц. д-р Атанаска Георгиева

8.

Начини за визуализация с Wolfram Mathematica

за всички

гл. ас. д-р Павлина Атанасова

9.

Приложна криптография с .NET Framework

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,

хон.ас. Тони Каравасилев

10.

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Христо Крушков,

гл. ас. д-р Мариана Крушкова

11.

Валути и валутни сделки

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,

хон. ас. Светозар Гледачев

12.

Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript 

за всички

проф. Минчо Сандалски

13.

Мобилни приложения

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,             ас. Йордан Тодоров

ІІІ.

Факултативни дисциплини

 

 

1.

Руски език – 2. част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ