Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2015    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2015

ПЛОВДИВСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  "ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА  ЗА АТЕСТИРАНЕ

 

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", НОЕМВРИ 2015 Г.

           

            През периода април 2015 – ноември 2015 г., Комисията за атестиране на академичния състав и служителите (КА) при Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

  1. През месец май 2015 г. се проведе обсъждане на работата на КА през периода април-ноември 2015 г. Отчетено бе успешното атестиране на преподавателите през изминалия период. Резултатите от атестирането са публикувани на интернет страницата на ФМИ в секцията „Качество и атестация”.
  2. През юни 2015 г., съвместно с отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски”, се извърши проверка за подлежащи на атестиране щатни преподаватели и служители на ФМИ през 2015 г. Установи се, че такива няма и през 2015 г. атестиране няма да се провежда.

 

Пловдив                                                                Председател на КА:.......................................     

17.11.2015 г.                                                                                              Проф. д-р Коста Гъров                       

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ