Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Начини за визуализация с Wolfram Mathematica    English
Факултет по математика и информатика - Начини за визуализация с Wolfram Mathematica
 Лектори

Гл. ас. д-р Павлина Атанасова

Анотация
        Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни,  тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства.  Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.
Съдържание

1.         Увод и общ преглед на визуалните възможности на Wolfram Mathematica.

2.         Интерактивни динамични презентации.

3.         Представяне на графичните примитиви.

4.         Работа с опциите на различните функции за визуализация.

5.         Чертане на аналитични функции (двумерни и тримерни).

6.         Параметрични криви  (двумерни и тримерни).

7.         Създаване на анимации (Animate).

8.         Конструиране на манипулатори (Manipulate).

9.         Демонстрации.

10.      Експортиране на получените визуални обекти в jpg, gif-файл, видео и др.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ