Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2015/2016 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2015/2016 - есенен триместър

 Избираеми дисциплини за учебната 2015/2016година
ЕСЕНЕН
ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец. 

Преподавател

1.

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

2.

Приложения на линейното програмиране в
бизнеса

за всички

проф. Тодор Желязков

3.

Математически основи на автоматизираното
управление

за всички

проф. Андрей Захариев,
доц. Георги Костадинов           
доц. Атанаска Георгиева

4.

Теория на стойността в пазарната
икономика

за всички

доц. Боян Златанов

5.

Неподвижни точки и уравнения

за всички

проф. Петко Пройнов

6.

Приложен функционален анализ

за всички

проф. Степан Костадинов,
проф. Андрей Захариев,               
доц. Атанаска Георгиева

7.

Нестандартни математически задачи

за всички

проф. Пенка Рангелова

8.

Начини за визуализация с Wolfram Mathematica

за всички

гл.ас.д-р Павлина Атанасова

9.

Теоретични и приложни аспекти на логистиката

за всички

проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

10.

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. Николай Кюркчиев

11.

Математически текстообработващи програми

за всички

доц. Ангел Голев,
гл.ас.д-р Кремена Стефанова

12.

Въведение в разработката на игри с UDK
(Unreal 3 Game Engine)

за всички

доц. Владимир Шкуртов,
хон. ас. Стефан Ставрев

13.

Графични стандарти: OpenGL

за всички

доц. Димчо Димов,
гл.ас. д-р Александър Пенев

14.

Въведение в PHP. Обектно-ориентирано
програмиране

за всички

доц. Христо Крушков,
хон.ас. Димитър Ников (старши 
програмист, Вискомп ООД)

15.

Инвестиране и лични финанси

за всички

проф. Асен Рахнев,
хон. ас. Светлозар Гледачев

16.

Програмиране с Delphi

за всички

доц. Христо Крушков,
гл.ас.д-р Мариана Крушкова

17.

Уеб хостинг технологии – 1 част

за всички

проф. Асен Рахнев,
хон. ас. Владимир Темелков

18.

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. Христо Семерджиев

19.

Въведение в теоретичната информатика

за СТД и БИТ

доц. Христо Кискинов

20.

Мобилни приложения

за всички

 

проф. Станимир Стоянов,
ас. Йордан Тодоров

21.

Информационна сигурност

за всички

проф. Георги Тотков,
гл.ас.д-р Николай Касъклиев

22.

Адаптивен уеб дизайн

за всички

проф. Георги Тотков,
док-нт Лиляна Монева

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.

Програмиране в среда Arduino

За БИТ, СТД и Инф.

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

2.

Приложения на линейното програмиране в
бизнеса

за всички

проф. Тодор Желязков

3.

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

4.

Числено моделиране в нанофизиката

за всички

гл.ас.д-р Павлина Атанасова

5.

Програмиране с Delphi

за всички

Доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова

6.

Математически текстообработващи програми

за всички

доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова

7.

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. Христо Семерджиев

8. Въведение в теоретичната информатика за СТД и БИТ доц. Христо Кискинов
9. Моделиране на бизнес процеси за СТД и Инф. доц. Елена Сомова, гл. ас. д-р
Станка Хаджиколева
10. Адаптивен уеб дизайн за всички проф. Георги Тотков,
док-т Лиляна Монева

ІІІ

Факултативни дисциплини

 

 

1.

Руски език – 1 част (практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ