Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Основи на сигурността в киберпространството    English
Факултет по математика и информатика - Основи на сигурността в киберпространството
 Лектори  доц. д-р Златогор Минчев
Анотация

Развитието на съвременното общество се премества в киберпространството. При това, всеки потребител е добре да бъде подготвен за предизвикателствата и заплахите произтичащи от този факт. Целта на курса е запознаване с актуални проблеми като: мултимедия, зловреден софтуер, кибер атаки, ревърс инженеринг, социален инженеринг в различни актуални за Уеб 3 технологиите среди: социални мрежи, интелигентни среди на обитание, смарт устройства. При това ролята на човешкия фактор се разглежда от множество аспекти: потребителски, изследователски, разработващ, терористичен, престъпен и законодателен. Целта е обучаемите да придобият базови познания за киберпространството и развият дигитална култура, необходима за успешното им интегриране в съвременния свят. 

Съдържание

1) Въведение в проблемите и предизвикателствата за сигурността в кибер пространството        (2 часа) 

2). Интелигентни среди на обитание и устройства в киберпросранството  (4 часа) 

3). Човешкият фактор, социалните мрежи и киберпространството  (4 часа) 

4). Зловреден софтуер, кибер измами, вируси и защита (4 часа) 

5). „Ревърс инженеринг“ и „хакване“ (4 часа)

6). Кибератаки и критична инфраструктура (4 часа) 

7). Мултимедия, хипермедия и киберпространство  (4 часа) 

8). Кибертероризъм и кибер престъпност (4 часа)

9). Кибер рискове и заплахи. Идентифициране, анализ и превенция  (8 часа)

10). Политики, стратегии и законодателни инициативи в киберпространството (2 часа) 

Литература:

1) Минчев, З. Анализ на кибер заплахите в интернет социални мрежи с изследване на потребителския                отговор, IT4SEC Reports 115, ноември, 2014  

2) Minchev, Z. Human Factor Role for Cyber Threats Resilience, Book Chapter in Handbook of Research on Civil        Society and National Security in the Era of Cyber Warfare, IGI Global, 2014

3) Balzarotti, D. (Editor) Final Report on Threats on the Future Internet: A Research Outlook, SysSec Consortium,        September 2014, http://www.syssec-project.eu/m/page-media/3/syssec-d4.4.pdf

4) Minchev, Z. and Boyanov, L. Smart Homes Cyberthreats Identification Based on Interactive Training. In                      Proceedings of the 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology      and Statistics in Economy an d Education (ICAICTSEE), Sofia, Bulgaria, pp. 72-82, 2014

5) Минчев, З. Сигурност в дигиталното общество. Технологични перспективи и предизвикателства. Наука,           образование, сигурност. Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция "Десет               години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на                      динамична и труднопредвидима среда", София, Издателство „Планета-3“, стр. 438-444, 2013

6) Balzarotti, D., Markatos, E., Minchev, Z., et al, The Red Book - A Roadmap in the area of Systems Security,                SysSec Consortium, 2013, http://www.red-book.eu/

Минчев, З. Кибер заплахи в социалните мрежи и динамика на потребителските реакции, IT4SEC Reports     105, декември, 2012.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ