Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Академичен календар 2015-16 уч. година - бакалавър    English
Факултет по математика и информатика - 2015-16 уч. година - бакалавър

Академичен календарна ФМИ за 2015/2016 учебна година

Официално откриване на учебната година в ПУ: 25.09.2015 г. (петък) от 11:00 ч.
в
Спортната зала на ПУ “Паисий Хилендарски”
Откриване на учебната година във ФМИ: 25.09.2015 г. (петък) от 12:30 ч.

във втора аула на Новата сграда на ПУ.

  
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

Есенен (А) триместър

Учебни занятия (10 учебни седмици)

28.09.2015 – 04.12.2015 г.

Редовна сесия (14 дни)

05.12.2015 – 19.12.2015 г.

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ

24.12.2015 – 01.01.2016 г. (включително)

Поправителна сесия (6 дни)

20-23.12.2015, 2–3.01.2016 г.

Зимен (Б) триместър

Учебни занятия (10 учебни седмици)

04.01.2016 – 12.03.2016 г.

Редовна сесия (14 дни)

13.03.2016 – 27.03.2016 г.

Поправителна сесия (7 дни)

28.03.2016 – 3.04.2016 г.

Пролетен (В) триместър 1, 2 и 3 курс

Учебни занятия (10 учебни седмици)

04.04.2016 – 10.06.2016 г.

ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ

29.04.2016 – 02.05.2016 г. (включително)

Редовна сесия (14 дни)

11.06.2016 – 24.06.2016 г.

Поправителна сесия (8 дни)

25.06.2016 – 02.07.2016 г.

Пролетен (В) триместър 4 курс

Учебни занятия (10 учебни седмици)

04.04.2016 – 10.06.2016 г.

ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ

29.04.2016 – 02.05.2016 г. (включително)

Редовна сесия

11.06.2016 – 16.06.2016 г.

Поправителна сесия

17.06.2016 – 21.06.2016 г.

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ (25 дни)

01.09.2016 – 25.09.2016 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 Юли, Октомври 2016 г.


Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Есенен (А) триместър

Откриване на учебната година: 10.09.2015 г. (четвъртък) от 11:00 ч. във втора аула на Новата сграда на ПУ.                          

Учебни занятия

09.09.2015 – 26.09.2015 г.

Редовна сесия

10.10.2015 – 06.12.2015 г.

Поправителна сесия

10.06.2016 – 30.06.2016 г.

Зимен (Б) триместър

Учебни занятия

07.12.2015 – 23.12.2015 г.

Редовна сесия

09.01.2016 – 11.03.2016 г.

Поправителна сесия

10.06.2016 – 30.06.2016 г.

Пролетен (В) триместър

Учебни занятия

12.03.2016 – 27.03.2016 г.

Редовна сесия

09.04.2016 – 05.06.2016 г.

Поправителна сесия

10.06.2016 – 30.06.2016 г.

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ (25 дни)

01.09.2016 – 25.09.2016 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 Юли, Октомври 2016 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ