Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2014/2015 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2014/2015 - пролетен триместър

 Избираеми дисциплини за учебната 2014/2015 година
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец. 

Преподавател

1.

Въведение в маркетинговите изследвания

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Десислава Войникова

2.

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
ас. Атанас Иванов

3.

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

4.

Различни подходи в геометрията

за всички

проф. д-р Пенка Рангелова

5.

Методи и методика за съставяне на задачи

за всички

проф. д.п.н. Васил Милушев,
доц. д-р Добринка Бойкина

6.

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д-р Петко Пройнов,
ас. Слав Чолаков

7.

Линейни оператори във функционални пространства

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

8.

Метрични пространства

за всички

 

доц. д-р Боян Златанов

 

9.

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (част 3)

за Инф., БИТ, СТД

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

10.

Паралелно програмиране с C# и TPL

за всички

доц. д-р Николай Павлов

11.

Блоково програмиране

за всички

доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова

12.

Съвременни комуникационни стандарти и приложения

за 3. и 4. курс Информатика и БИТ

доц. д-р Иван Ганчев

13.

Киберсигурност и устойчив бизнес

за 3 и 4 курс

доц. д-р Евгения Ангелова,
гл. ас. д-р Георги Шарков

14.

Логическо и функционално програмиране

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл. ас. Павлина Иванова

15.

Създаване на ГПИ с Delphi

за всички

доц. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

16.

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

17.

Генетични алгоритми в оптимизацията

за Инф., БИТ, СТД

доц. д-р Владимир Шкуртов,
хон. ас. Стефан Ставрев

18.

Уеб хостинг технологии – работа с клиенти - 3 част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Владимир Темелков

19.

PHP  за напреднали – 3 част

за всички

доц. д-р Христо Крушков,
хон. ас. Атанас Василев,
хон. ас. Димитър Ников

20.

Въведение в Big Data и Cloud Computing

за Инф. и СТД

гл. ас. д-р Станка Хаджиколева,
гл. ас. д-р Емил Хаджиколев

21.

Математически основи на международните икономически отношения

за всички

гл. ас. д-р Асен Христов

22.

Графично представяне на данни

за всички

гл. ас. д-р Павлина Атанасова

23.

Математически проблеми в добавена реалност

за всички

гл.ас. д-р Петър Копанов

24.

Подготовка на състезания по математика и компютърна математика

за всички

 

гл.а с. д-р Петър Копанов

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.

Теория и приложения на ортогоналните многочлени

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

2.

Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

3.

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
ас. Атанас Иванов

4.

Програмиране на SAS

за всички

Доц. д-р Веска Нончева,
док-т Василка Събева

5.

Графично представяне на данни

за всички

гл. ас. д-р Павлина Атанасова

6.

Блоково програмиране

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова

7.

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за Инф., БИТ, СТД

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

8.

Въведение в Big Data и Cloud Computing

за Инф., СТД

гл. ас. д-р Станка Хаджиколева,
гл. ас. д-р Емил Хаджиколев

9. Приложения на линейното програмиране в бизнеса за всички проф. д.м.н. Тодор Желязков

ІІІ

Факултативни дисциплини

 

 

1.

Руски език – ІІІ част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

2.

Философията и математиката

за всички доц. д-р Кирил Коликов,
гл. ас. Йордан Епитропов

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ