Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2014/2015 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2014/2015 - зимен триместър

 Избираеми дисциплини за учебната 2014/2015година
ЗИМЕН
ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

2

Избрани глави от алгебрата и анализа

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

3

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

4

Числени методи за решаване на алгебрични уравнения

за всички

проф. д-р Петко Пройнов

5

Въведение във функционалния анализ

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
доц. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

6

Оптимизационни модели и алгоритми

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев

7

Основи на сигурността в киберпространството

за всички

доц. д-р Златогор Минчев

8

Редици от множители и нули на полиноми

за всички

доц. д-р Иванка Касандрова

9

Въведение в математиката на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

10

Науката в еволюцията на човечеството

за всички

доц. д-р Кирил Коликов,
гл. ас. Йордан Епитропов

11

Интерактивна математика

за всички

гл.ас.д-р Христина Кулина

12

Аналитична макроикономика

за всички

гл. ас. д-р Асен Христов

13

Мобилни приложения

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
хон. ас. Йордан Тодоров

14

Съвременни комуникационни стандарти и приложения

за всички

доц. д-р Иван Ганчев

15

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения

за всички

доц. д-р Димчо Димов,
гл.ас.д-р Александър Пенев,
док-т Васил Василев

16

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

17

Алгоритми и програми в състезанията

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
гл.ас.д-р Никола Вълчанов,
гл.ас.д-р Димитър Благоев

18

Системно администриране на Linux 1

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Мариан Маринов,
хон. ас. Янислав Иванов

19

РНP за напреднали – 2. част

за всички

доц. д-р Христо Крушков,
хон. ас. Георги Гроздев
(управител на фирма „Вискомп“ ЕООД)
и Атанас Василев
(старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)

20

Уеб хостинг технологии – 2. част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон.ас. Владимир Темелков

21

Агентни системи

 

за 3 и 4 курс

доц. д-р Владимир Шкуртов,
хон. ас. Стефан Ставрев
(управи-тел на „Трай Софт ЕООД”)

22

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

доц. Христо Крушков,
гл.ас.д-р Мариана Крушкова

23

Инвестиране и лични финанси

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон.ас. Светозар Гледачев

24

Въведение в облачните технологии и програмирането им  на SAP HANA Cloud platform

за всички

Проф. Георги Тотков,
док-т Десислав Десев 
док-т Тодор Рачовски

25

Когнитивна роботика

за всички

проф. Ханс-Дитер Буркхард, 
проф. Станимир Стоянов

 

Задочно обучение

 

 

 

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

доц. Христо Крушков,
гл.ас.д-р Мариана Крушкова

2

Компютърни презентации с LaTeX

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

3

Мобилни приложения

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
хон. ас. Йордан Тодоров

4

Интерактивна математика

за всички

гл. ас. д-р Христина Кулина

5

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика

за всички

проф. Тодор Желязков

6

Вземане на решения чрез игрови модели

за всички

проф. Снежана Христова

7

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. Христо Семерджиев

8

Числено моделиране в нанофизиката

за всички

проф. Христо Семерджиев,
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

9

Методи за решаване на математически задачи

за всички

проф. Васил Милушев,
доц. Добринка Бойкина

ІІІ

Факултативни дисциплини

 

 

1.

Руски език – 2. част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ