Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2014/2015 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2014/2015 - есенен триместър

 Избираеми дисциплини за учебната 2014/2015година
ЕСЕНЕН
ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец. 

Преподавател

1.

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

2.

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

3.

Графично представяне на данни

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев,
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

4.

Итерационни методи

за всички

проф. д-р Петко Пройнов

5.

Увод във функционалния анализ

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
доц. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

6.

Избрани методи от елементарната математика

за всички

доц. д-р Неделчо Милев

7.

Моделиране на еволюционни процеси

за всички

доц. д-р Недялка Казакова

8.

Геометрия на фракталите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

9.

Аналитична микроикономика

за всички

проф. д-р Манчо Манев,                       гл. ас. д-р Асен Христов

10.

Приложение на линейното програмиране

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

11.

Приложение на математиката в електростатиката

за всички

доц. д-р Кирил Коликов,
док-т Стефан Божков

12.

Преподаване на системи уравнения в училище

за всички

доц. д-р Румяна Маврова

13.

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

14.

Управление качеството на IT процесите

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Георги Шарков

15.

Приложна криптография с .NET Framework

за БИТ,
СТД, Инф.

доц. д-р Елена Сомова,                       хон. ас. Тони Каравасилев

16.

Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine)

за всички

доц. д-р Христо Крушков,                     хон. ас. Стефан Ставрев

17.

Мултиплатформени мобилни приложения

 

за всички

Доц. д-р Ангел Голев,                         хон. ас. Запрян Димитров (старши програмист, Stara Zagora Company)

18.

Графични стандарти: OpenGL

за всички

доц. д-р Димчо Димов,
гл. ас. д-р Александър Пенев

19.

Въведение в PHP. Обектно–ориентирано програмиране

за всички

доц. д-р Христо Крушков,                     хон. ас. Димитър Ников (старши програмист във Вискомп)

20.

Уеб хостинг технологии – 1 част

 

за всички

 

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Владимир Темелков

21.

Инвестиране и лични финанси

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,                       хон. ас. Светлозар Гледачев

22.

Програмиране с Delphi

за всички 

доц. д-р Христо Крушков,                      гл.ас. Мариана Крушкова

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.

Програмиране в среда Arduino

за БИТ,
СТД и Инф.

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

2.

Киберсигурност и устойчив бизнес

за всички

доц. д-р Евгения Ангелова,
гл.ас.д-р Георги Шарков

3.

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

4.

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

5.

Графично представяне на данни

 

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев,
гл.ас.д-р Павлина Атанасова

6.

Програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Христо Крушков,
гл. ас. Мариана Крушкова

7.

Математически текстообработващи програми

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

8.

Логическо и функционално програмиране

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл. ас. Павлина Иванова

ІІІ

Факултативни дисциплини

 

 

1.

Руски език – 1 част (практикум)

за всички

 гл. ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ