Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2013/2014 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2013/2014 - пролетен триместър

 Избираеми дисциплини за учебната 2013/2014 година
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец. 

Преподавател

1.

Алгебрични и трансцендентни уравнения и неравенства

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

 

2.

Приложна алгебра

за всички

проф. д-р Стоил Миховски


3.

Различни подходи в геометрията

за всички

доц. д-р Пенка Рангелова

 

4.

Приложение на математиката в икономиката

за всички

доц. д-р Добринка Грибачева


5.

Науката в еволюцията на човечеството

за всички

доц. д-р Кирил Коликов,
гл. ас. Йордан Епитропов

6.

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д-р Петко Пройнов,
ас. Слав Чолаков

7.

Теория на неподвижните точки

за всички

проф. д-р Петко Пройнов


8.

Метрични пространства 

за всички

 

доц. д-р Боян Златанов

 

9.

Преобразование на Лаплас и приложения

за всички

доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Атанаска Георгиева

10.

Приложен функционален анализ

 

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
доц. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

11.

Векторен анализ

 

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

12.

Приложна теория на игрите

за всички

доц. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

13.

Математически проблеми в добавена реалност

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев,
гл. ас. д-р Петър Копанов

14.

Оптимизационни модели и алгоритми

за 3 и 4 курс, спец. МИ и Информатика

доц. д-р Дойчин Бояджиев

15.

Системи уравнения

за всички

доц. д-р Румяна Маврова

 

16.

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за сп. БИТ, И

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

17.

Приложна финансова математика

 

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

18.

Апроксимации и синтез на антени в програмната среда MATHEMATICA

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев


19.

Компютърни презентации с LaTeX

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

20.

Киберсигурност и устойчив бизнес

 

за 3и 4 курс

 

доц. д-р Евгения Ангелова,
гл. ас. д-р Георги Шарков

21.

Техники за изграждане на „Front End” приложения

 

доц. д-р Христо Крушков,
ас. Стоян Черешаров

22.

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

 

23.

Графични стандарти: OpenGL

за 3,4 к. И

 и 4 к. МИ

доц. д-р Димчо Димов,              гл.ас.д-р Александър Пенев

24.

Инвестиране и лични финанси

за всички

 

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Светлозар Гледачев

25.

Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine)

за всички

доц. д-р Христо Крушков,
хон. ас. Стефан Ставрев

26.

РНР за напреднали – 3. част

 

за всички

доц. д-р Христо Крушков,
Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)

27.

Нестандартни задачи за подготовка за математически олимпиади

 

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев,
гл. ас. д-р Петър Копанов

28. JAVA SCRIPT в дълбочина – 3 част  за всички доц. д-р Владимир Шкуртов,
хон. ас. Михаил Петров
29. Уеб хостинг технологии - работа с клиенти - 3 част за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.

Програмиране в среда Arduino

за сп. БИТ и Информатика

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл. ас. д-р Светослав Енков

2.

Въведение в биоинформатиката

за всички

проф. д-р Антон Илиев

 

3.

Математически текстообработващи програми

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
гл.ас.д-р Кремена Стефанова

4.

Основи на РНР

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
док-т Йордан Енев

5.

Киберсигурност и устойчив бизнес

 

за 3 и 4 курс

доц. д-р Евгения Ангелова,
гл. ас. д-р Георги Шарков

6.

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов


7.

Преобразование на Лаплас и приложения

за всички

доц. д-р Иванка Касандрова,
доц. д-р Атанаска Георгиева

8.

Приложна теория на игрите

 

за всички

доц. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

ІІІ

Факултативни дисциплини

 

 

1.

Руски език – ІІІ част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА МАГИСТРИ

1. Равновесни икономически модели, проф. д-р Манчо Манев, гл.ас.д-р Асен Христов

2. Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ