Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2013/2014 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2013/2014 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2013/2014 година
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение    
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател

1

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика

за всички

проф. дмн Тодор Желязков

3

Асоциативни алгебри

за всички

проф. дмн Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов

4

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

5

Линейни оператори във функционални пространства

за всички

проф.дмн Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева

7

Въведение в математиката на парите 

за всички

доц. д-р Боян Златанов

8

Приложение на математиката в електростатиката

за всички

доц. д-р Кирил Коликов

9

Числено моделиране в нанофизиката

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев,                       гл.ас.д-р Павлина Атанасова

10

Математически основи на микроикономиката

за всички

проф. д-р Манчо Манев,         гл. ас. д-р Асен Христов

11

Семантичен уеб

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Емил Дойчев

12

Разработване на портални приложения

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Емил Дойчев

13

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения

за всички

доц. д-р Димчо Димов, гл.ас.д-р Александър Пенев, док-т Васил Василев

14

Ray tracing - Фотореалистични изображения

за всички

доц. д-р Димчо Димов,           гл.ас. д-р Александър Пенев, док-т Христо Лесев

15

Шаблони за дизайн със C#

за всички

 проф. д-р Снежана Гочева,  док-т Радослав Радев

17

Математически текстообработващи програми

за всички

доц. д-р Ангел Голев,           гл.ас.д-р Кремена Стефанова

18

Компютърно счетоводство

за всички
освен БИТ

проф. д-р Асен Рахнев,        доц. д-р Евгения Ангелова

19.

Управление на качеството на процесите

за всички

доц. д-р Евгения Ангелова,       гл.ас.д-р Георги Шарков

20.

Въведение в SAP ERP

за всички

проф. дмн Георги Тотков, док-т Тодор Рачовски

21

Уеб хостинг технологии – 2. част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон.ас. Владимир Темелков

22

Приложение на невронните мрежи в борсовата търговия

за 3 и 4 курс

доц. д-р Христо Крушков,  хон. ас. Стефан Ставрев (управи-тел на „Трай Софт ЕООД”)

23

Организация и управление на централизирани производства

за всички

доц. д-р Илиана Милкова-Томова (УХТ-Пловдив)

24

Инвестиране и лични финанси

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон.ас. Светлозар Гледачев

25

Европейски структурни фондове

за всички

проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Ивайло Станиславов

II. Задочно обучение    
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател

1.

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за всички

проф. дмн Георги Тотков,       гл. ас. д-р Светослав Енков

2.

Въведение в SAP ERP

за всички

проф. дмн Георги Тотков, док-т Тодор Рачовски

3.

Модели за управление на изкуствен интелект

за всички

проф. дмн Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева

4.

Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

5.

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

6.

Методи за решаване на математически задачи

за всички

проф. дпн Васил Милушев

7.

Управление на качеството на процесите

за всички

гл.ас.д-р Георги Шарков

8.

Интерактивна математика

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
гл.ас. д-р Христина Кулина

III. Факултативни дисциплини    
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател

1.

PHP за напреднали – 2. част (Практикум)

за всички

Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)

2.

JAVA SCRIPT в дълбочина – 2. част (Практикум)

за всички

хон. ас. Михаил Петров

3.

Руски език – ІІ част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ