Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2013/2014 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2013/2014 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2013/2014 година
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение    
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Приложни математически модели за всички проф.дмн Снежана Христова
2 Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ за всички проф.д-р Николай Кюркчиев
3 Въведение във функционалния анализ за всички проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева
4 Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика за всички доц. Боян Златанов
5 Моделиране на еволюционни процеси за всички доц. Недялка Казакова
6 Нестандартни математически задачи за всички доц. Пенка Рангелова
7 Идентифициране на аспекти в обектно-ориентиран софтуер за всички доц. Веска Нончева
8 Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript за всички проф. Минчо Сандалски (от ФИСН на ПУ)
9 Уикипедия и уики технологии за всички проф. Станимир Стоянов, хон. ас. Вася Атанасова
10 Програмиране в среда Arduino за БИТ и Инф. проф. д.м.н. Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков
11 Иновационни технологии в обучението за всички, но най вече за спец. МИ доц. Елена Сомова, док-т Ваня Лазарова
12 Приложна криптография с .Net Framework за БИТ и Инф. доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
13 Агентни системи за всички доц. Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев
14 Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници за всички доц. Христо Крушков, ас. Христо Тошков
15 Системи уравнения за всички доц. д-р Румяна Маврова
16 Уеб хостинг технологии – част 1 за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон.ас. Владимир Темелков
17 Методи за решаване на екстремални задачи за всички проф. д.м.н. Христо Семерджиев
18 Трудово право (Практикум) за всички Ненка Пъкова (началник отдел УЧР)
II. Задочно обучение    
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Агентни системи за всички доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД”)
2 Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници за всички доц. д-р Христо Крушков, ас. Христо Тошков
3 Въведение в JQuery за всички доц. д-р Анна Малинова, хон.ас. Георги Соколов
4 Иновационни технологии в обучението за всички, но най-вече за спец. МИ доц. д-р Елена Сомова, док-т Ваня Лазарова
5 Трудово право (Практикум) за всички Ненка Пъкова (началник отдел УЧР)
6 Методи за решаване на екстремални задачи за всички проф. д.м.н. Христо Семерджиев
III. Факултативни дисциплини    
1 Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране (Практикум) за всички Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)
2 Руски език – 1 част (Практикум) за всички гл.ас. Петранка Савова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ