Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2013    English
Факултет по математика и информатика - Април 2013

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА  ЗА АТЕСТИРАНЕ

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", АПРИЛ 2013 Г.

През периода ноември 2012 г – април 2013 г. Комисията за атестиране на академичния състав и служителите (КА) при Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

        1. През месец ноември 2012 г. се проведе инструктаж с подлежащите на атестиране преподаватели и служители на ФМИ – втори етап. Бяха раздадени примерни образци на документи необходими за атестирането. Председателят и секретарят на КА при ФМИ дадоха изчерпателни отговори на всички възникнали въпроси по процедурата на атестиране.
        2. На 18 декември 2012 г. се проведе втория етап от атестирането на  преподавателите и служителите на ФМИ по предварително подготвен и оповестен график. Бяха атестирани 8 преподаватели. На всеки от тях бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 5 на КА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация.
        3. На 25 януари 2013 г. бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите и служителите на ФМИ през 2013 г. – общо 3 преподаватели. В момента колегите подготвят документите необходими за атестирането. 

Председател на КА: Доц. д-р Коста Гъров

Пловдив
10.04.2013 г.                                                                                                                       

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ