Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически основи на автоматизираното управление    English
Факултет по математика и информатика - Математически основи на автоматизираното управление
 Лектори  доц. д-р Андрей Захариев, доц д-р Георги Костадинов, доц. д-р Атанаска Георгиева
Анотация
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.
Съдържание

1. Основни понятия от теорията на множествата.

2. Основни понятия от теорията на размитите множества.

3. Размити релации.

4. Размити изображения.

5. Приложения в задачите от автоматизираното управление.

6. Математическо програмиране при размити начални условия.

7. Вземане на решение при размити релации на предпочитания в множеството от алтернативи.

8. Задачи с много критерии в размито множество от алтернативи.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ