Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2012/2013 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2012/2013 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2012/2013година
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика

за всички

проф. дмн Тодор Желязков

2

Приложна алгебра

за всички

проф. д-р Стоил Миховски

3

Теория и приложения на ортогоналните многочлени

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

4

Методи и методика за съставяне на задачи

за всички

проф. дпн Васил Милушев,
 гл. ас. д-р Добринка Бойкина

5

Итерационни методи

за всички

проф. д-р Петко Пройнов

6

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
гл.ас. Светослав Енков

7

Магията на простите числа

за всички

доц. д-р Теменужка Пенева

8

Агентни системи

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
хон. ас. Стефан Ставрев (управи-тел на „Трай Софт ЕООД”)

9

Уикипедия и уики технологии

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов, док-т Вася Атанасова

10

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
док-т Атанас Иванов

11

Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

12

Алгоритми и програми в състезанията

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
доц. д-р Ангел Голев

13

Операционно смятане

за всички

доц. д-р Иванка Касандрова

14

Теория на стойността в пазарната икономика

за всички

доц. д-р Боян Златанов

15

Анализ на данни със статистически софтуер

за всички

доц. д-р Веска Нончева

16

Математическо моделиране с пакета „Mathematica”

за всички

доц. д-р Люба Попова,
доц. д-р Дойчин Бояджиев

17

Езици за уеб дизайн и програмиране – HTML и JavaScript

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл.ас. Юри Хоптериев

18

Практическо създаване на web апликации

за всички

доц. д-р Коста Гъров,
инж. Стоян Черешаров

19

Математически текстообработващи програми

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
ас. д-р Кремена Стефанова

20

Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения

за всички

доц. д-р Христо Крушков,
док-т Христо Тошков Христов

21

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (Практикум)

за всички

гл.ас. Александър Пенев,
док-т Васил Василев

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за всички

проф. дмн Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков

2.

Теория и приложения на ортогоналните многочлени

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

3.

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
док-т Атанас Иванов

4.

Интерактивна математика

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
гл.ас. Христина Кулина

5.

Езици за уеб дизайн и програмиране – HTML и JavaScript

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл.ас. Юри Хоптериев

6.

Обработка на анкети

за всички

доц. д-р Веска Нончева

7.

Магията на простите числа

за всички

доц. д-р Теменужка Пенева

ІІІ.

Факултативни дисциплини

 

 

1.

PHP за напреднали – част 2 (Практикум)

за всички

Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)

2.

Руски език – ІІ част (Практикум)

за всички

гл.ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ