Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране в среда Arduino за напреднали    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране в среда Arduino за напреднали
 Лектори  проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. Светослав Енков
Анотация

  Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на по-сложни схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите първата част на курса („Програмиране в среда Arduino”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

Съдържание
  1. Обзор на микроконтролерите и развойните платки. Представяне на хардуерната среда Arduino. Запознаване със софтуерната среда Arduino IDE. Преговор на наученото в част 1 на избираемата („Програмиране в среда Arduino”).
  2. Работа с дисплеи, бутони и I2C/TWI устройства.
  3. Контролен проект – управление на ТМ1638 дисплей с бутони и индикация.
  4. Експерименти с таймери, прекъсвания, управление на двигатели, серво и релета. Роботи и други изпълнителни устройства – проектиране на механизмите и алгоритмите.
  5. Тест на робот с 4WD и серво – реален експеримент.
  6. Управление на робота с безжична връзка – Bluetooth модул HC-06 и модул 433MHz.
  7. Задаване на индивидуален проект за разработване на робот, серво или друг механизъм. Обсъждане на основните трудности и проблеми. Начален sketch на проекта.
  8. Работа по проекта. Отстраняване на възникналите проблеми. Изготвяне на хардуерен прототип с прототипна платка.
  9. Довършване и тестване на проекта. Писане на техническа документация.
  10. Представяне и защитаване на проекта. Крайна оценка.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ