Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Агентни системи    English
Факултет по математика и информатика - Агентни системи
 Лектори  доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев, управител на "Трай Софт ЕООД" (TRI Soft Ltd.)
Анотация
  Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на агентните системи и подсиленото самообучение. Студентите ще бъдат запознати както с едноагентни, така и с мулти-агентни системи. Разглеждат се основни принципи в областта на подсиленото самоубочение (Reinforcement Learning), Процес за решенията на Марков(Markov decision process, MDP), въведение в Теория на игрите, Теория на Джон Наш, Парето-оптималност. При мулти-агентните системи се разлеждат и различни механизми за комуникация между агентите. Разясняват се основни понятия като това какво е агент, какво е рационално мислене, оптималност при избора на действията. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на какъвто и да е език от високо ниво. Курсът завършва с проект и текуща оценка. За проекта студентите ще трябва да имплементират алгоритъм, който да се самообучи да играе Морски шах и да побеждава( или да довежда играта винаги до реми) срещу естествен противник (човек). Позволява се работата в групи от по двама човека. На студентите ще им бъде предоставена визуална среда за разработка на С++, която да им помогне да се концентрират единствено върху разработката на алгоритъма. По желание, крайният проект може да бъде разработен и на друг програмен език, без ограничения. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 3-ти курс.
Съдържание
  1. Въведение в Изкувствения интелект. Какво е агент? Характеристики на едно- и мултиагента система. Примери. Преглед на темите в курса.
  2. История и възникване на едноагентните системи. Динамично програмиране. Монте-карло алгоритми. Уравнения на темпоралните разлики.
  3. Рационални агенти. Състояния на средата. Видимост. Свойството на Марков. Цели. Функции на прехода и Награди.
  4. Въведение в Теорията на игрите. Стратегически игри. Дилема на затворниците. Уравнение на Наш. Контрол - централизиран (ендоагентни системи) и децентрализиран (МАС). Предимства и недостатъци на децентрализирания контрол. Контролни механизми.
  5. Въведение в Мулти-агентните системи. Координация. Координационни механизми. Комуникация – обособена и необособена.
  6. Самообучение. Q-самообучение. Итерация на Стойности. Уравнения на Белман.
  7. Задаване на проекта. Начало на писане на проекта.
  8. Работа по проекта. Отстраняване на възникнали проблеми.
  9. Довършване и тестване на проекта. Изготвяне на доклад (рапорт) за описание дейностите по проекта.
  10. Представяне и защита на проекта. Крайна оценка.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ