Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2012    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2012

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА АТЕСТИРАНЕ

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ - НОЕМВРИ 2012 Г.

        През периода април – ноември 2012 г. Комисията за атестиране на академичния състав и служителите (КА) при Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1. През месец май се проведе инструктаж с подлежащите на атестиране преподаватели и служители на ФМИ – първи етап. Бяха раздадени примерни образци на документи необходими за атестирането. Председателят и секретарят на КА при ФМИ дадоха изчерпателни отговори на всички възникнали въпроси.

2. На 28 юни 2012 г. се проведе първия етап от атестирането на преподавателите и служителите на ФМИ по предварително подготвен и оповестен график. Бяха атестирани 14 преподаватели и 2 служители. На всеки от тях бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 4 на КА и спубликувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация.

3. На 15 септември 2012 г. бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите и служителите на ФМИ през втория етап на атестиране – общо 8 преподавателя и 1 служител. В момента колегите подготвят документите необходими за атестирането.

Председател на КА: доц. д-р Коста Гъров

Пловдив
11.11.2012 г. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ