Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2012/2013 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2012/2013 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2012/2013 година
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Приложни математически модели

за всички

проф.дмн Снежана Христова

2

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф.д-р Николай Кюркчиев

3

Уикипедия и уики технологии

за всички

проф.д-р Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова

4

Програмиране в среда Arduino

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл.ас. Светослав Енков

5

Добавяне на интерактивност с HTML 5, jQuery и CSS 3

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева

6

Отражение на типовете в .NET

за всички

проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев

7

Методи за решаване на математически задачи

за всички, предимно
за 2 и 3 курс на спец. МИ

проф. д.п.н. Васил Милушев,
гл.ас.д-р Добринка Бойкина

8

Теория и приложения на ортогоналните многочлени

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

9

Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

10

Метрични пространства

за всички

доц. д-р Боян Златанов

11

Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика

за всички

доц. д-р Пенка Рангелова

12

Системи уравнения

за всички

доц. д-р Румяна Маврова

13

Въведение в теория на множествата и общата топология

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

14

Моделиране на еволюционни процеси

за всички

доц. д-р Недялка Казакова

15

Информационна платформа на стопански субект (Практикум)

за всички

Емил Делинов (директор ИКТ, Телетек Груп АД)

16

Езици за уеб дизайн и програмиране - HTML и JavaScript

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл. ас. Юри Хоптериев

17

Основи на C#

за всички

доц. д-р Антон Илиев,
ас. д-р Никола Вълчанов

18

Фирмено планиране и инвестиране – компютърна реализация

за всички, предимно
за спец. БИТ и Информатика

проф. д-р Атанас Гешев,
гл. ас. д-р Анна Малинова

19

Компютърно право (Практикум)

за всички

Тодор Мерджанов (прокурор –ВАП)

20

Технология на проектната дейност в обучението по математика

за всички

д-р Иванка Марашева

21

Паралелни алгоритми

за всички

доц. д-р Найден Василев (от ТУ-София)

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Програмиране в среда Arduino

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
гл.ас. Светослав Енков

2

Основи на C#

за всички

доц.д-р Антон Илиев,
ас. д-р Никола Вълчанов

3

Теория и приложения на ортогоналните многочлени

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

4

Въведение в теория на множествата и общата топология

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

5

Фирмено планиране и инвестиране - компютърна реализация

за спец. БИТ и Информатика

проф. д-р Атанас Гешев,
гл. ас. д-р Анна Малинова

IІ.

Факултативни дисциплини

   

1.

Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране (Практикум)

за всички

Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)

2.

Руски език – 1 част (Практикум)

за всички

гл.ас. Петранка Савова

 

Проф. д-р Атанас Гешев, гл. ас. д-р Анна Малинова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ