Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2012    English
Факултет по математика и информатика - Април 2012

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА АТЕСТИРАНЕ

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", АПРИЛ 2012 Г.

           
   С решение на ФС на ФМИ от 14 декември 2011 г. във Факултета бе избран нов състав на Комисията за атестиране на академичния състав и служителите (КА). Първата основна задача пред КА бе да се адаптира Правилника за атестиране на академичния състав на ПУ към спецификата на ФМИ, както и да се разработи регламент за атестиране на помощния състав, в съответствие с новите изисквания на НАОА. Новият правилник за атестиране бе приет от ФС на 25 януари 2012 г.

   В съответствие с чл. 10 от Правилника за атестиране КА определи списък на подлежащите на атестиране през 2012 г. Поради големия брой подлежащи на атестиране бе изготвен календарен график, според който атестирането ще се проведе на два етапа – първи етап до края на месец юни и втори етап до края на месец декември. По предложение на КА в началото на месец Февруари отдел „Управление на човешките ресурси”  на ПУ „Паисий Хилендарски” подготви заповеди за подлежащите на атестиране през първия етап, които бяха подписани от Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”. Заповедите за атестиране са връчени на преподавателите и служителите от ФМИ и в момента тече тримесечен срок за подготовка на необходимите документи от подлежащите на атестиране. В началото на месец май се предвижда среща на КА с колегите за обсъждане на всички въпроси и проблеми възникнали по време на подготовката на необходимите документи за атестиране.

Председател на КА: Доц. д-р Коста Гъров

Пловдив
17.04.2012 г. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ