Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2011/2012 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2011/2012 - пролетен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2011/2012 година
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков

2.

Магията на простите числа

за всички

доц. д-р Теменужка Пенева

3.

Различни подходи в геометрията

за всички

доц. д-р Пенка Рангелова

4.

Приложения на математиката в икономиката

за всички

доц. д-р Костадин Грибачев

5.

Системи уравнения

за всички

доц. д-р Румяна Маврова

6.

Алгебрична теория на числата (Практикум)

за всички

гл.ас. Йордан Епитропов

7.

Обработка на анкети

за всички

доц. д-р Веска Нончева

8.

Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи

за всички

гл.ас.д-р Петър Копанов

9.

Графични стандарти (OpenGL)

за всички

доц. д-р Димчо Димов, гл.ас. Александър Пенев

10.

Уикипедия и уики технологии

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова

11.

Методи за проектиране и съставяне на алгоритми

за всички

проф. дмн Георги Тотков, ас. Димитър Благоев

12.

Програмиране в Microsoft Office

за всички

проф. дмн Георги Тотков, гл.ас. Юри Хоптериев

13.

Основи на РНР

за всички

доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Йордан Енев

14.

Многонишково програмиране в С#

за всички

доц. д-р Елена Сомова

15.

Паралелни алгоритми

за всички

доц. д-р Найден Василев

16.

Въведение в обектно-ориентираното програмиране с JAVA

за всички

доц. д-р Христо Крушков, докторант Христо Тошков

17.

Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

18.

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

19

Имитационно моделиране

за всички

доц. д-р Антон Илиев

20.

Въведение в ASP.NET MVC2

за всички

доц. д-р Антон Илиев, ас. Никола Вълчанов

21.

Компютърни презентации с LaTeХ

за всички

гл. ас. д-р Ангел Голев, ас. Кремена Стефанова

22.

Обектно-ориентирано програмиране със C# 4.0

за всички

гл.ас. д-р Николай  Павлов

23.

Иконометрия

за всички, с изключение на сп. БИТ

проф. д-р Атанас Гешев, гл.ас.д-р Анна Малинова

24.

История на математиката

за всички

проф. д-р Георги Златанов

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Въведение в ASP.NET MVC2

за всички

доц. д-р Антон Илиев, ас. Никола Вълчанов

2.

Многонишково програмиране в С#

за всички

доц. д-р Елена Сомова

3.

Програмиране на R

за всички

доц. д-р Веска Нончева

4.

Програмиране в Microsoft Office

за всички

проф. дмн Георги Тотков, гл.ас. Юри Хоптериев

5.

Обектно-ориентирано програмиране със C# 4.0

за всички

гл.ас. д-р Николай  Павлов

6.

Иконометрия

за всички, с изключение на сп. БИТ

проф. д-р Атанас Гешев, гл.ас.д-р Анна Малинова

ІІІ.

Факултативни дисциплини

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Задачи за подготовка за състезания по математика

за всички

гл.ас.д-р Петър Копанов

2

PHP за напреднали – 3 част (Практикум)

за всички

Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)

3

Изграждане на базово ниво по руски език за напреднали – 3 част (Практикум)

за всички

гл.ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ