Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Методически стандарти за учебен план    English
Факултет по математика и информатика - Методически стандарти за учебен план

Учебните планове на ФМИ за обучение по различните специалности за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" са разработени съгласно държавните нормативни изисквания и са резултат от участието на ФМИ на ПУ в работата на проекта на Европейската комисия под името "Tuning Educational Structures in Europe" (http://www.unideusto.org/tuningeu/). В този проект над 140 европейски университети (вкл. 14 в групата по математически науки) разработиха новите критерии за европейски висше образование в съответната област, които дават основа за развитие на националните законодателства за изпълнение на произтичащите от резултатите на проекта решения на Съвета на министрите по образованието на страните членки на Европейския съюз.

Стандарт за бакалавърски учебен план на български език
Стандарт за магистърски учебен план на български език
Стандарт за бакалавърски учебен план на английски език
Стандарт за магистърски учебен план на английски език

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ