Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за отработване на пропуснати часове    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за отработване на пропуснати часове

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОТРАБОТВАНЕ НА ПРОПУСНАТИ ЧАСОВЕ
СЪС СТУДЕНТИ
ПО БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

Обучението на студентите се осъществява по учебни разписания, съобразени с държавните образователни изисквания и чл. 98 от Правилника за устрой­ство­то и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Чл. 1. Пропускане на учебни часове възниква в следните случаи:
(1) официален празник;
(2) официално мероприятие на факултета или университета;
(3) заболяване на преподавателя;
(4) командировка на преподавателя.
Чл. 2. Пропуснатите часове във ФМИ се отработват задължително в рамките на текущия триместър.
Чл. 3. При случай (3) или случай (4) по възможност се извършва замяна на пре­подавателя с друг при знанието на съответния ръководител катедра с цел да не се пропускат учебните часове и да не се променя утвърденото учебно раз­пи­са­ние.
Чл. 4. При пропускане на учебни часове по някой от четирите случая се из­ра­бот­ва график от съответния преподавател за отработване на учебните часове в дру­го време.

  • Този график трябва да е съг­ла­су­ван със заетостта на студентите и натовареността на залите.
  • Промените се обявяват в сайта на факултета на страницата с учебното раз­пи­са­ни­е за съответната специалност и курс.
  • Публикуването на промяната се извършва поне една седмица преди от­ра­ботване на пропуснатите часове.

Чл. 5. При съставяне на учебните разписания на студенти по магистърските програми и по бакалавърски програми в задочна форма на обучение трябва да се из­бягват случаите (1) и (2). При възникване на случаите (3) или (4) се извършва за­мяна на преподавателя с друг със знанието на съответния ръководител ка­тед­ра. Ако замяната е невъзможна, се прилагат разпоредбите на чл. 4.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ