Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2011/2012 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2011/2012 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2011/2012 година
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Неевклидови геометрии

за всички

проф. д-р Георги Златанов

2

Обща алгебра

за всички

проф. д-р Стоил Миховски

3

Теория на групите

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

4

Методи и методика за съставяне на задачи

за всички

проф. д.п.н. Васил Милушев, гл.ас.д-р Добринка Бойкина

5

Итерационни методи

за всички

проф.д-р Петко Пройнов

6

Програмиране в среда Arduino

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
гл.ас. Светослав Енков

7

Spring Framework

за всички
специалности от 3 и 4 курс

доц. д-р Росица Донева,
докторант Христо Инджов

8

Уикипедия и уики технологии

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова

9

Интерактивна математика

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
гл.ас. Христина Кулина

10

Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

11

Компютърно счетоводство

за всички курсове и специалности, с изключение на спец. БИТ

проф. д-р Асен Рахнев,
доц. д-р Евгения Ангелова

12

Операционно смятане

за всички

доц. д-р Иванка Касандрова

13

Функционален анализ

за всички

доц. д-р Боян Златанов

14

Програмиране на R

за всички

доц. д-р Веска Нончева

15

Финансова математика

за всички

доц. д-р Андрей Захариев

16

Иновационни технологии в обучението

за всички

доц. д-р Росица Донева,
ас. Димитър Благоев

17

Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript

за всички

доц. д-р Минчо Сандалски

18

C# и ADO.NET

за всички

доц.д-р Антон Илиев,
докторант Никола Вълчанов

19

ASP .NET WebForms & MVC

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
докторант Радослав Радев

20

Математически методи в електростатиката и ядрената физика

за всички

доц. д-р Кирил Коликов

21

Математически текстообработващи програми

за всички

гл.ас.д-р Ангел Голев

22

Теория на кодирането и криптография

за всички

доц. дмн Петър Бойваленков

23

Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения

за всички

доц. д-р Христо Крушков,
докторант Христо Тошков Христов

24 Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (Практикум) за всички гл. ас. Александър Пенев, хон.ас. Васил Василев
       

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

C# и ADO.NET

за всички

доц.д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов

2.

Програмиране в среда Arduino

за всички

проф.дмн Георги Тотков,
гл.ас. Светослав Енков

3.

Интерактивна математика

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
гл.ас. Христина Кулина

4.

Иновационни технологии в обучението

за всички

доц. д-р Росица Донева,
ас. Димитър Благоев

       

ІІІ.

Факултативни дисциплини

 

 

Дисциплина

Курс / Спец

Преподавател

1.

PHP за напреднали – част 2 (Практикум)

за всички

Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)

2.

Въведение в програмирането на Objective C
(Практикум)

за всички

хон. ас. Иван Джеферов

3.

Изграждане на базово ниво по руски език за напреднали (Практикум)

за всички

гл.ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ