Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2007/2008 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2007/2008 - пролетен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2007/2008  година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Аксиоматика на основните числови системи за всички проф. д.м.н. Нако Начев
гл. ас. Йордан Епитропов
2 Тензорно смятане и приложението му в геометрията за всички Доц. д-р Бистра Царева
3 Приложения на математиката в икономиката за всички доц. д-р Костадин Грибачев
4 Векторен анализ за всички доц. д-р Георги Костадинов
5 Избрани методи от елементарната математика за всички доц. д-р Неделчо Милев
6 Финансова математика за всички доц. д-р Андрей Захариев
7 Магията на простите числа за всички гл. ас. д-р Теменужка Пенева
8 Приложни задачи от математическия анализ за всички доц. д-р Милка Найденова
9 Сходимост и компактност в метрични пространства за всички гл. ас. д-р Боян Златанов
10 Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи за всички гл. ас. д-р Петър Копанов
11 Анализ на данни със статистически софтуер за всички доц. д-р Веска Нончева
12 Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO за всички доц. д-р Минчо Сандалски – ФИСН, ПУ
13 Бизнес информационни системи за всички доц. д-р Кольо Онков – АУ
14 PHР – езикът на интернет (Практикум) за всички хон. ас. Христо Гетов
15 Теория на множествата и математическа логика за всички доц. д-р Стояна Желева
16 Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки за всички проф. д-р Димитър Грибачев
17 Руски език - ІІІ част факултативна за всички г л. ас. Петранка Савова
18 Качество на софтуера и уеб приложения факултативна за всички Калин Василев(консултант във Верео Технолоджис)
19 Нестандартни задачи по алгебра и геометрия факултативна за всички гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Асен Христов
 
II. Задочно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Анализ на данни със статистически софтуер за всички доц. д-р Веска Нончева
2 Финансова математика за всички доц. д-р Андрей Захариев
3 Въведение в създаването на Уеб услуги за всички доц. д-р Антон Илиев; гл. ас. Анна Малинова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ