Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2007/2008 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2007/2008 - зимен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2007/2008  година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Тема
Курс / Спец.
Преподавател
1 Неевклидови геометрии за всички проф. д-р Георги Златанов
2 Итерационни функции за всички проф. д-р Петко Пройнов
3 Допълнителни глави от математическия анализ за всички доц. д-р Милка Найденова
4 Приложение на диференциалните уравнения за всички доц. д-р Недялка Казакова
5 Операционно смятане за всички доц. д-р Иванка Касандрова
6 Едновременно намиране нулите на полиноми за всички от ІІІ и ІV курс доц. д-р Илия Макрелов
7 Геометрични модели на Вселената за всички доц. д-р Костадин Грибачев
8 Интерактивна математика за всички доц. д-р Снежана Гочева
9 Инвестиции и инвестиционни техники за всички доц. д-р Андрей Захариев
10 Алгоритми и програми за всички, но най-вече за МИ и за подготвящи се за състезания по програмиране доц. д-р Асен Рахнев
гл. ас. Коста Гъров
гл. ас. Ангел Голев
11 Компютърно счетоводство за всички доц. д-р Асен Рахнев
гл. ас. Евгения Ангелова
12 Основи на борсовата търговия (Практикум) за всички ас. Станка Хаджиколева
13 Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript за спец. Информатика доц. д-р Минчо Сандалски
14 Английски език в икономическите науки (Практикум) за всички

гл. ас. Иван Шотлеков

15 Избрани въпроси от училищната стереометрия за всички

доц. д-р Васил Милушев, гл. ас. Гинка Бизова

16 Програмиране под Windows с Win32 API и Borland Delphi (Практикум) за всички Николай Павлов, докторант във ФМИ,КОДАР ООД
17 Нестандартни задачи по математически анализ факултативна за всички гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов
18 Проектиране на софтуер с примери на Java факултативна за всички хон. ас.Кирил Стефанов
19 Анализ на временни редове факултативна за всички доц. д-р Веска Нончева, хон. ас. Петя Петкова
20 Иконометрия факултативна за всички проф. д-р Атанас Гешев
21 Руски език - ІІ част факултативна за всички г л. ас. Петранка Савова
 
II. Задочно обучение
Тема
Курс / Спец.
Преподавател
1 Кинематичен метод в геометрията за всички доц. д-р Неделчо Милев
2 Инвестиции и инвестиционни техники за всички доц. д-р Андрей Захариев
3 Методи и методика за съставяне на задачи за всички доц. д-р Васил Милушев
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ