Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2007/2008 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2007/2008 - есенен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2007/2008  година

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Геометрия на фигурите за всички доц. д-р Бистра Царева
2 Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика за всички доц. д-р Пенка Рангелова
3 Теория на стойността в пазарната икономика за всички гл. ас. д-р Боян Златанов
4 Сингулярни интеграли и приложения за всички доц. д-р Иван Фесчиев
5 Въведение в теория на множествата и общата топология за всички доц. д-р Неделчо Милев
6 Приложни математически модели за всички доц. д-р Снежана Христова
7 Системи уравнения за всички доц. д-р Румяна Маврова
8 Финансова математика за всички доц. д-р Андрей Захариев
9 Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5 за IV И доц. д-р Минчо Сандалски
10 Шаблони за дизайн (Практикум) факултативна за всички

Иван Енев, ръководител проекти във Верео текнолоджис
Дамян Митев, докторант във ФМИ

11 Въведение в технологията EJB 3.0 (Практикум) факултативна за всички Борис Вълков, софтуерен инженер в OBS BG
12 Руски език факултативна за всички гл. ас. П. Савова,
катедра "Руски език"
 
II. Задочно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Финансова математика за всички доц. д-р Андрей Захариев
2 Неевклидови геометрии за всички проф. д-р Георги Златанов
3 Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика за всички доц. д-р Пенка Рангелова
4 Windows-базирани приложения с Visual C# .NET (Практикум) за всички Н. Павлов
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ