Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2008/2009 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2008/2009 - зимен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2008/2009  година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател

1

Компютърни методи за обучение по математика

за всички

проф. дмн Грозьо Станилов

2

Неевклидови геометрии

за всички

проф. д-р Георги Златанов

3

Итерационни методи

за всички

проф. д-р Петко Пройнов

4

Въведение в адитивната теория на числата

за всички

гл. ас. д-р Теменужка Пенева

5

Операционно смятане

за всички

доц. д-р Иванка Касандрова

6

Екстремални задачи в теорията на реалните функции

за всички

доц. д-р Иван Фесчиев

7

Едновременно намиране нулите на полиноми

за всички
от 3 и 4 курс

доц. д-р Илия Макрелов

8

Интерактивна математика

за всички

доц. д-р Снежана Гочева

9

Инвестиции и инвестиционни техники

за всички

доц. д-р Андрей Захариев

 

10

 

Алгоритми и програми

за всички, но най-вече за МИ и за подготвящите се
за състезания
по програмиране

доц. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. Коста Гъров,
гл. ас. Ангел Голев,
Никола Вълчанов

11

Борсови и извънборсови начини на търгуване (Практикум)

за всички

инф. Мариян Милев

12

Компютърно счетоводство

за всички

доц. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. Евгения Ангелова

13

Основи на борсовата търговия (Практикум)

за всички

ст. ас. Станка Хаджиколева

14

Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript

за всички

доц. д-р Минчо Сандалски

15

Избрани въпроси от училищната стереометрия

за всички

доц. д-р Васил Милушев, гл. ас. Гинка Бизова

16

Програмиране под Windows с Win32 API и Borland Delphi (Практикум)

за всички

Николай Павлов

17

Теория на кодирането и криптографията

за всички

ст.н.с.І ст. дмн Петър Бойваленков(ИМИ на БАН

18

Иконометрия

за всички

проф. д-р Атанас Гешев

19

Геометрия на фигурите

за всички

доц. д-р Бистра Царева

 

20

 

Избрани въпроси от математическия анализ

факултативна
за всички 

гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов

21

Руски език - ІІ част

факултативна
за всички

г л. ас. Петранка Савова

 
II. Задочно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател

1

Инвестиции и инвестиционни техники

за всички

доц. д-р Андрей Захариев

2

Методи и методика за съставяне на задачи

за всички

доц. д-р Васил Милушев

3

Курс за ADOBE FLASH CS3(Практикум)

за всички

Калоян Димитров (администратор на комп. мрежи във ФМИ) и Васил Гъров

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ