Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2008/2009 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2008/2009 - есенен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2008/2009  година

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1

Непрекъснат аналог на метода на Нютон и неговото прилагане

за всички от 3 и 4 курс

проф. дфмн И. Пузинин, проф. дфмн Т. Пузинина, проф. дмн Хр. Семерджиев

2

Приложни математически модели

за всички

доц. д-р С. Христова

3

Увод в теорията на реалните функции

за всички

доц. д-р И. Фесчиев

4

Моделиране на еволюционни процеси

за всички

доц. д-р Н. Казакова

5

Приложни задачи от математическия анализ

за всички

доц. д-р М. Найденова

6

Геометрия на фракталите

за всички

доц. д-р Б. Златанов

7

Теория на графите

за всички

доц. д-р М. Манев

8

Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика

за всички

доц. д-р П. Рангелова

9

Финансова математика

за всички

доц. д-р А. Захариев

10

Системи уравнения

за всички

доц. д-р Р. Маврова

11 Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5
за всички
доц. д-р М. Сандалски
12 Теория на алгоритмите   проф. Ст. Стойчев
13 Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране
за всички
хон.ас. Георги Гроздев
14

РУСКИ ЕЗИК - І ЧАСТ

за всички

гл. ас. Петранка Савова

 
II. Задочно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Неевклидови геометрии
за всички
проф. д-р Георги Златанов
2 Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика за всички доц. д-р Пенка Рангелова
3 Java - базирани технологии за сървърни приложения (Практикум)
за всички
докторант Иван Ангелов
4 Динамични страници с JScript и PHP (Практикум)
за всички

докторант Димитър Благоев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ