Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми PHP за напреднали - част 2    English
Факултет по математика и информатика - PHP за напреднали - част 2

 Лектор  Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД, Проект мениджър, Ръководител отдел „Програмиране“ в „Euroweb Internet“ GmbH, Дюселдорф, Германия) и помощник лектори - Димитър Ников, Атанас Василев
Анотация
    Целта на избираемата дисциплина е да разшири познанията на студентите, придобити в курса „Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране“. Ще се разгледат новостите, въведени в PHP 5.3, подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и др. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.
Съдържание
 • Новости в PHP 5.3 
 • Пространства от имена (Namespaces)
 • Късно статично свързване (Late Static Binding)
 • Анонимни функции (closures)
 • Синтактични новости
 • NOWDOC
 • GOTO
 • Съкратен вариант на тройния оператор (?:)
 • __callStatic()
 • Статично извикване на променливи функции
 • Собствен MySQL драйвер
 • [HOST=] и [PATH=] секции в php.ini
 • Анатомия на уеб-приложение
 • Конфигурация
 • Слоеве
 • Контрол на достъпа
 • Работни рамки (Frameworks)
 • PEAR
 • ZendFramework
 • Symphony
 • CakePHP
 • MVC
 • Работа с файлове и манипулация на изображения
 • Управление на грешките. Дебъгване на PHP приложения. PHP от команден ред
 • Email – структура, генериране и изпращане
 • Сигурност на уеб-приложенията през призмата на езика PHP. Често-допускани пропуски
 • Сигурност на уеб-сайт
 • Сигурност на бази-данни
 • Сигурност на сесия
 • Сигурност на файловата система
 • Добри практики
 • Валидиране и филтриране на входните данни
 • Екраниране (превключване, escaping) на изходните данни
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ