Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2010/2011 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2010/2011 - есенен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2010/2011 година

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Приложни математически модели

за всички

проф.дмн Снежана Христова

2

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

доц.д-р Николай Кюркчиев

3

Приложни задачи от математическия анализ

за всички

доц.д-р Милка Найденова

4

Метрични пространства

за всички

доц.д-р Боян Златанов

5

Теория на графите

за всички

доц.д-р Манчо Манев

6

Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика

за всички

доц.д-р Пенка Рангелова

7

Обектно-ориентирано програмиране със С# 4.0

за всички

доц.д-р Антон Илиев, Николай Павлов, Никола Вълчанов (докторант)

8

Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения

за всички

проф.д-р Асен Рахнев и Мая Стоева (докторант)

9

Системи уравнения

за всички

доц.д-р Румяна Маврова

10

Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5

за всички

доц.д-р Минчо Сандалски

11

Въведение в WPF  (Практикум)

факултативна
(за всички)

Христо Лесев (докторант)
и Анрей Марче

12

Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране (Практикум)

факултативна
(за всички)

Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)

13

Pуски език - І част (Практикум)

факултативна
(за всички)

гл.ас. Петранка Савова

IІ. Задочно обучение
 

 

Дисциплина Курс / Спец. Преподавател

1.

Интерактивна математика

за всички

доц.д-р Снежана Гочева и гл.ас. Христина Кулина

2.

Основи на C#

за всички

доц.д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)

3.

Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения

за всички

проф.д-р Асен Рахнев и Мая Стоева (докторант)

4.

Динамични уеб страници с HTML, CSS и JavaScript

за всички

гл.ас.д-р Анна Малинова, Иван Ангелов (докторант)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ